อุปกรณ์ Pocket Wi-Fi ญี่ปุ่น เกาหลี รองรับ 4G LTE ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใช้งานง่าย เพียงใส่รหัสผ่านด้านหลังตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทันที เชื่อมต่อได้ 4-6 devices ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง
ติดตามเรา

เช่า Pocket Wi-Fi

Wasabi WiFi (ญี่ปุ่น) และ Kimchi WiFi (เกาหลี)

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการ Wasabi WiFi (ญี่ปุ่น)  
  - ค่าบริการ 280 บาท/วัน* (4G LTE Unlimited)
 • ค่าบริการ Kimchi WiFi (เกาหลี) มี 2 แบบให้เลือกตามปริมาณการใช้งาน
  - ค่าบริการ 200 บาท/วัน* (จำกัดปริมาณการใช้งาน 1GB/วัน)
  - ค่าบริการ 390 บาท/วัน (4G LTE Unlimited)

*อัตราค่าบริการนี้ใช้ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2558 


แพคเกจประกันความเสียหาย

 • ค่าประกันความเสียหาย 50 บาท/วัน (Optional)
ประเภท กรณีสมัครแพคเกจประกัน กรณีไม่สมัครแพคเกจประกัน
เสียหาย/ชำรุด สูญหาย/โดนขโมย เสียหาย/ชำรุด/สูญหาย/โดนขโมย
Pocket Wi-Fi ไม่เสียค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 10,000 บาท
สายชาร์จ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท 200 บาท
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท 200 บาท
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 250 บาท 500 บาท


 รายละเอียด Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi

 • อุปกรณ์ Pocket Wi-Fi รองรับ 4G LTE ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • ใช้งานง่าย เพียงใส่รหัสผ่านด้านหลังตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทันที
 • เชื่อมต่อได้ 4-6 devices (จำนวนที่เหมาะสม)
 • ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่ที่จำนวนการเชื่อมต่อ)

 

การนับจำนวนวันที่ใช้บริการ

 • เริ่มนับจากวันที่ถึงญี่ปุ่น/เกาหลีเป็นวันแรก และวันที่ออกจากญี่ปุ่น/เกาหลีเป็นวันสุดท้าย

วิธีการสมัครใช้บริการ

 • กรอกรายละเอียดการเดินทางในใบจองที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์
 • ส่งใบจอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เช่า และหลักฐานการชำระเงิน
  ผ่านทางอีเมล์ Email: booking@cpholidays.co.th หรือ ทางโทรสาร 02-3203636
  ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ C.P. Holidays โทร.02-3205588 หรือ Hotline 091-4659665
  วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. , เสาร์ เวลา 08:30 น. - 14:00 น.


วิธีการชำระค่าใช้บริการ

พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซีคอนสแควร์
เลขที่ 095-2-65552-5 เลขที่ 659-000074-8
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ภารดีพิริยกรธนภู
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาธร ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
เลขที่ 101-232399-5 เลขที่ 198-469030-3
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

วิธีการจัดส่ง

 • ตัวแทนจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายการจัดส่ง
 • จัดส่งฟรีภายใน 2 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
 • ส่งตามสถานที่ที่แจ้งไว้ภายในกรุงเทพฯ หรือ ทาง EMS  
ภายใน กรุงเทพฯ เวลาส่ง 10:00 – 17:00 ฟรี ค่าดำเนินการ
EMS ทั่วประเทศ จัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนวันเดินทาง ฟรี ค่าดำเนินการ
สำนักงานตัวแทน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:00
เสาร์ เวลา 09:00 – 15:00
ฟรี ค่าดำเนินการ


วิธีการคืนอุปกรณ์

 • ฟรีค่าดำเนินการ
 • นัดรับเครื่องตามสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ หรือ ทาง EMS เรียกเก็บเงินปลายทาง

*กรุณาส่งคืนภายใน 2 วัน นับจากวันที่ส่งวันสุดท้ายที่สมัครใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ กรณีส่งคืนทาง EMS จะนับจากวันที่ส่ง

ภายใน กรุงเทพฯ เวลา 10:00 – 17:00 ฟรี ค่าดำเนินการ
EMS ทั่วประเทศ กรุณาส่งคืนภายใน 2 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ บริการเก็บเงินปลายทาง
สำนักงานตัวแทน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:00
เสาร์ เวลา 09:00 – 15:00
ฟรี ค่าดำเนินการ

           
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
 • อุปกรณ์จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายที่สมัครใช้บริการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราค่าบริการรายวันบวกค่าแพคเกจประกันที่สมัครไว้ ตามจำนวนวันที่เกิน
 • กรณียกเลิกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 2 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หลังจากได้รับแล้ว หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือมีปัญหา กรุณาติดต่อมายัง Sanook WiFi ทันที
  เพื่อที่จะได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ก่อนกาหนดเดินทาง หากมิได้รับแจ้งให้ทราบ บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • ไม่ควรเล่นเกมส์ ดูหนัง/วีดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
 • นโยบายการใช้งานข้อมูล (Fair Usage Policy) กำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ เช่น การดาวน์โหลด
   Bittorrent ที่มีการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก การเล่นเกมออนไลน์ การดูหนัง วีดีโอหรือฟังเพลงออนไลน์ การดาวน์โหลดโปรแกรม
   แอพพลิเคชั่นหรือไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้งานที่มากกว่า 1GB ต่อวัน ซึ่งการใช้งานดังกล่าวเหมาะกับการใช้งานบน Broadband
  หรือ ADSL มากกว่า หากท่านมีการใช้งานข้อมูลมากเกินปริมาณที่เครือข่ายกำหนด ท่านอาจโดนจำกัดการใช้งานอัตโนมัติ
  ซึ่งอาจมีผลทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ทไม่ได้ หรือความเร็วในการใช้งานลดลง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และทางบริษัทฯ
  ไม่มีนโยบายคืนเงิน หากเกิดกรณีดังกล่าวจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
 • อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นทรัพย์สินของ Sanook WiFi หากผู้ใดกระทาการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทาให้เกิดความเสียหาย แพคเกจประกัน
  ที่ท่านสมัครไว้จะถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชาระค่าเสียหายเต็มจำนวน
 • Sanook WiFi เป็นตัวแทนให้บริการเช่าสัญญาณ Wi-Fi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครื่อข่ายของแต่ละประเทศ
  ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • Sanook WiFi ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจาก Pocket Wi-Fi เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือ
  เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง

กรอกเอกสารเช่า Pocket WIFI
คลิกขวาเลือก Save Link As...

ข้อดี และ ประโยชน์ของ Pocket Wifi คืออะไร

 1. ข้อดี Pocket Wifi คือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกไปได้ทุกที่
 2. ใช้งานง่าย แค่กดปุ่มเปิดเครื่อง Pocket Wifi ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 3. เปิดเครื่อง Pocket Wifi ใช้ได้นาน 10-18 ชั่วโมง (แล้วแต่รุ่น แต่ละยี่ห้อ)
 4. สามารถแชร์ วายฟาย ให้กับอุปกรณ์ที่รับสัญญาณได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 100-200 เมตร
 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการเปิดโรมมิ่งในมือถือ ไม่เปลืองแบตเตอรี่ในมือถือ
 6. ประโยชน์ pocket wifi ยิ่งใช้หลายคน ยิ่งคุ้ม เหมาะกับบริษัททัวร์ ที่จัดกรุ๊ปเหมาต่างๆ 

คำรับรองจากลูกค้า

Cheepakhom Papattaradol 25/03/2017

ขอบคุณ คุณแกงส้ม หัวหน้าทัวร์ด้วยนะครับ บริการประทับใจมากครับ..

Meakala Cheawkon 14/02/2017

ขอบคุณ สำหรับ 2 ทริปดี-ดี บริการสุดยอด คุณภาพดี Exclusive Hong Kong 8 ท่าน 12-14 พ.ย.59 หัวหน้าทัวร์ K.ม่อน,ไกด์ K.เอ อิ่มบุญ อิ่มช้อป 4 ท่าน 11-13 ก.พ.60 หัวหน้าทัวร์ K.แกงส้ม,ไกด์ K.อุ๋ย และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน K.ลูกปัด จัดสรรโปรแกรมทัวร์ ดี-ดี นำเสนอจนตรงใจ..

Nitta YM Julla 18/03/2017

มีโอกาสได้ใช้ทริป 4วัน3คืน บินBusiness Emirates ที่นั่งสบายมากคะแต่การบริการไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ พักหรูที่The Ritz-Carlton Hong Kong ดีมากบริการดีและตึกสูงสุดของฮ่องกง และที่ประทับใจมากคือมีCity Tourครึ่งวัน ไกด์นีน่าบริการดีมากๆแนะนำทุกอย่างที่อยู่ด้วยและจบTour ออกมาแล้วก็ยังขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา เฮ้ยคือดีอะชอบและประทับใจมากๆ ครั้งหน้าถ้าได้กลับมาฮ่องกงอีกจะมาใช้บริการอีกแน่นอน ขอบคุณไกด์นีน่านะคะที่ดูแลและแนะนำได้อย่างดี..

IG ID: cpholidays

#โปรดีๆมาบอกจร้า 🇭🇰
คุ้มแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว ทยอยส่งโปรดีๆมาเรื่อย 
ท่านใหนมีวันหยุดตรง 6-8เม.ย62 แพคกระเป๋ารอเลยจร้า #ฮ่องกงไม่คิดเยอะ 
#แพคเกจอิสระเดินทางตั้งแต่ 2คนขึ้นไป ✈️ ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด Cathay Pacific #flycathay บินดีเวลาสวย 
CX 700 08.15-12.10 / CX617 21.35-23.00 เวลาเริศเข้าไปอีก ข้อปกันให้จุใจไปเลย
🏢 โรงแรม 4* 2คืน Eaton hotel #eatonhk ทำเลไม่ต้องพูดถึงเดินลงมาซ้ายขวาหาของกินได้สะดวกสบาย
🚌 รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 🍽 คูปองทานอาหารในห้องอาหารของโรงแรม 🙏🚌ไกด์พาไหว้พระ ขอพรแบบถูกวิธีอีกจะหาได้ที่ใหน #เที่ยวเองแบบมีผู้ช่วย 
Hongkong i love hongkong ช่วงนี้ต้องร้องเพลงนี้เยอะๆ555 เพราะเราคือที่ 1 คิดถึงฮ่องกงตัองซีพีฮอลิเดย์ #ขอขายของหน่อย 
#ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์#แพคเกจอิสระ#ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #hongkong #flycathay
🙏🎉กลับถึงกรุงเทพพร้อมความประทับใจ ขอบพระคุณที่มห้โอกาส #ซีพีฮอลิเดย์ ได้ดูแลทริปนี้นะคะ 
#กรุ๊ปเหมาองค์กรแบบ VIP 
#ธนชาติประกันภัย 
#ซีพีฮอลิเดย์#ทัวร์ญี่ปุ่น #โอซาก้า#เกียวโต#อาราชิยาม่า 
@cpholidays ให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์องค์กร กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวตามรายการที่ลูกค้าต้องการสนใจสอบถามรายละเอียด 📱:064-9891945 ภารดี 📞:098-9801083 ออม
โปรแกรมดี ราคาดี ไม่จำเป็นต้องเป็นทัวร์ไฟไหม้ 🔥🔥โปรแกรม แพ็คเกจ Cordis Hotel 3วัน 2คืน 🔥🔥
┏━━━━━━━┓
🔻 ราคา 13,900.- 🔺️ ชั้นประหยัด 10 ที่สุดท้าย🔥
┗━━━━━━━┛
┏━━━━━━━┓
🔻 ราคา 19,900.- 🔺️ ชั้นธุรกิจ 3 ที่สุดท้าย🔥
┗━━━━━━━┛ 🕛 3วัน 2คืน🌒 ➖ อิสระท่านตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
➖ ทานอาหารเช้า ติ่มซำ
➖ เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) ➖ วัดแชกงหมิว ➖ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
➖ EMIRATES AIRLINE 🛫 บิน EMIRATES (EK) 🛫
🗓 22 – 24 มีนาคม 62📍 ☎️ 02-3205588,064-9891945 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการคะ

#ฮ่องกง #ทัวร์ฮ่องกง #ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์#cordishk #emirates #flyemiratesflybetter #businessclass#economyclass#langhamplace#hongkong #tourhongkong #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระเที่ยวฮ่องกง#5starshotel
🙏 คณะธนชาตประกันภัย อีกหนึ่งบริษัทที่วางใจใช้บริการเราทุกปี ✈️Japan Airline เดินทาง 7-12 มี.ค62 รอบนี้ไป โอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า เที่ยวให้สนุกนะคะ 😎ไกด์คุณเกต คอยดูแลให้บริการคะ 
คืนนี้ส่งกรุ๊ปยาวไปๆๆ ไม่ได้จัดแค่ฮ่องกงนะคะเส้นทางอื่นเราก็จัดได้คะเพระาเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ สอบถามจัดกรุ๊ปทัวร์ 📞064-9891945 #ทัวร์ดีมีมาตรฐาน #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #japan#osaka#tokyotour#ทัวร์ญี่ปุ่น #incentivegroup#thanachartinsurance
🙏ขอบพระคุณคณะคุณนิตฐา และเพื่อนๆที่ให้เราจัดทริปส่วนตัวทุกรอบ เที่ยวให้สนุกนะคะ เดินทาง 7-9มี.ค.62 ✈️Emirates ชั้นธุรกิจ 🌃 Cordis Hotel at Langham place. 
VIP🇭🇰แบบส่วนตัวจะกรุ๊ปเช็กหรือกรุ๊ปใหญ่จัดได้หมดนะคะ #ราคาตามที่ท่านเลือกรายการไปใหนตามที่ท่านต้องการ#ทานอาหารแนะนำร้านเด็ดทุกซอกซอยของฮ่องกง#ทัวร์ฮ่องกง#ทัวร์ฮ่องกงซีพีฮอลิเดย์#ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์#emirates #flyemiratesflybetter #cordishk #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ สนใจจัดกรุ๊ปโทรเลยคะ ☎️064-9891945 🇭🇰🙏🎊
🎪รีวิวบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ E Ticket สะดวก ใช้ง่ายเสมือนบัตรจริงไม่ต้องกังวลกลัวบัตรหายหรือจะใช้ยังงัย 🤹🏻‍♀️🤹‍♂️หลังจากผ่านจุดตรวยกระเป๋าเราก็ตรงไปที่หน้าประตูทางเข้าได้เลยคะ ไม่ต้องแวะที่เค้าเตอร์จำหน่ายบัตรอีก เพียงแค่นำ QR codeที่ได้จากทางเราจะสแกนใส่มือถือก็ได้แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่สแกนตรงทางเข้า แล้วจะได้รับบัตรจริงมาเพียงเท่านี้ เราก็ได้เข้าไปเพลิดเพลินและสัมผัสความสนุกสนานแล้วคะ #บัตรฮ่องกงดิสนีย์แลนด์#hongkongdisneyland #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #ตั๋วดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง#ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ ทางบริษัทเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สามารถจองตั๋วและห้องพักโรงแรมทั้ง3แห่งในดิสนีย์กับเราได้เลยคะ ☎️02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการคะ
เปิดทริปวัดซีซ้าน วัดที่สร้างโดยมหาเศรษฐี ลีกาชิง อีกหนึ่งสถานที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ควรไปเยือนซักครั้ง คณะพิเศษ 16ท่านเท่านั้น
✈️บินเอมิเรตส์ ชั้นธุกิจ🌃พัก The Langham Hongkong ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง #emirates #flyemiratesflybetter #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #tszshanmonastery #hongkong#langhamhongkong #วัดซีซ้าน #ฮ่องกง#ทัวร์ฮ่องกงcpholidays ☎️02-3205588 ด่วนๆๆนะจ๊ะ
🎉🎊😮📣ประกาศจร้าแพคเกจสงกรานต์ใครว่าแพงแต่เราจัดให้ถูกกว่าปกติด้วยนะคะ 2พีเรียดเท่านั้น เพนนินซูล่า🇭🇰✈️15-17/19-21 เม.ย62 จองเลยจร้าด่วนๆๆๆๆ 02-3205588 #emirates #flyemiratesflybetter #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #peninsulahongkong #vippackage#songkran2019
ใครกำลังมีแพลนไปฮ่องกงช่วงวันหยุด อย่าลืมไปแวะที่บูธ Hong Kong Disneyland กันนะคะซึ่งร่วมออกงานกับ Emirates Travel Fare ดิสนีย์แลนด์มาร่วมจำหน่ายตั๋วเข้าสวนสนุก ห้องพักทั้ง3โรงแรมในดิสนีย์แลนด์พร้อมแพคเกจโปรแกรมดิสนีย์มากมาย และไม่พลาดทุกการจองและชำระเงินได้รับของที่ระลึกจากดิสนีย์ด้วยคะ พบกันนะคะที่สยามพารากอน ชั้น 1 พารากอน ฮอลล์ 28กพ-3มีค62 #hongkongdisneyland#disney#disneyticket#hongkongdisneyland #hongkongdisneyhotel #emirates #flyemiratesflybetter
พระธาตุไจที่โย หรือคนไทยเรียกพระธาตุอินแขวน 1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า และหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรไปเยือนซักครั้งในขีวิต #พระธาติอินแขวน#พม่า#สิ่งศักดิ์สิทธิ์ #ซีพีฮอลิเดย์ #กรุ๊ปส่วนตัวกับซีพีฮอลิเดย์#cpholidays #ย่างกุ้ง#ชเวดากอง สนใจจัดกรุ๊ปพม่าทุกรูปแบบโทร 064-9891945 🙏🇲🇲
เริ่มแล้วจร้า Emirates Travel Fair @สนามพารากอน 28กพ-3มีค นะจ๊ะ#emirates #flybetter #emiratestravelfair
แจกความสดใสจากน้องไตตั้นครับ 🇰🇷🥰😘
ทุกการเดินทาง ดูแลแบบเป็นกันเองทีมงานทุ่มเทเก็บทุกความประทับใจ เพียงเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขและสมความปรารถนา ภาพจากคณะไหว้พระเสิรมเฮงกับอาจารย์หมอขวัญ อาจารย์ดูแลลูกศิษย์ทุกท่านแบบเป็นกันเอง @morkwan_manver #hongkong #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #ไหว้พระฮ่องกงกับหมอขวัญ
รูปสวยๆจากโตเกียวดิสนีย์จร้า โชคดีมากวันที่ไปฝนไม่ตก ได้ถาายแบบกันได้เต็มที่ ขอบคุณภาพสวยๆจากกรุ๊ปคุณทิพย์นะคะ จัดกรุ๊ปส่วนตัว เดินทาง19-23กพ62 สวยงามมากคร๊าาา #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #privategroupbycpholidays#tokyodisneyland #tokyo#japan #ทัวร์ญี่ปุ่น #กรุ๊ปส่วนตัว #โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ภาพสวยๆจากเกาหลีมาฝากทุกท่านจร้า ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขกับวันสุดท้ายของสัปดาห์ มีโอกาสหาวันเที่ยวพักผ่อนกันด้วยจร้า#ทัวร์เกาหลี#ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #privategroup#soraksannationalpark #seoul #korea
น่าร๊ากกกกมากค่ะคุณเปิ้ล ไปฮ่องกงในรอบ10ปีแบบหวานๆกันสองคนก็ต้องจัดเต็มนะคะ ขอบพระคุณที่ให้ @cpholidays จัดแพ็คเกจเพนนินซูล่าแบบส่วนตัวให้นะคะ 🙏🎉🎊🇭🇰คุณเปิ้ลเป็นเจ้าของร้าน mommyandtiny เสื้อผ้าคุณแม่ลูกและของใช้เด็กอื่นอีกมาก แนะนำร้านนี้เลยค่ะ คุณเปิ้ลน่ารักมาก #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #peninsulahongkong #rollsroyce#peninsulapackagebycpholidays#hongkong
ขอขายทัวร์รัวๆๆๆนะคะ ฮ่องกงไกล้ๆใครก็ไปแต่ไปกับทัวร์เราอิสระเหมือนไปเองแค่เหมือนมีคนช่วยจองโรงแรม ร้านอาหาร รถรับส่ง พีเรียดสงกรานต์ยังมีว่างอยู่นะจร้า 📞0818-041230 🇭🇰#ทัวร์ซีพีโรงแรมก็เริ่ดไม่อยู่ไกลแหล่งช้อปปิ้ง#เดินลงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เจอแหล่งช้อป#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #emirates #ทัวร์ซีพีฮอลิเดย์
🎉🎊✈️ฟ้าจะบินเจ้าคร๊าาา วันหยุดสงกรานต์เพิ่มนะจร้าาาา จองมาเลยเจ้าค่าาา 📞🇭🇰🇰🇷🇲🇴🇯🇵02-3205588 อยากไปใหนขอให้บอก หาให้ทุกเมืองทุกประเทศจร้า #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์#วันหยุดสงกรานต์62# cr:posttoday 🙏
🎊🇰🇷อันยอง วันนี้ไปเกาหลีนะจร้าาา 🙇‍♀️🙏ขอบพระคุณ บ.โปรคิวเม้นต์ ที่ให้โอกาส @cpholidays นำคณะดีลเลอร์ไปเยี่ยมชมโรงงานเครื่องจักรกลที่โซล ✈️#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #iflythai #seoul#korea#privategroup#technicalvisittrip
Hing kee ร้านนี้ที่ต้องไม่พลาดแนะนำลูกค้าไปทานติดใจทุกคน ไปฮ่องกงกี่รอบพอกลับมาจองแพคเกจกับเราเสร็จต้องบอกช่วยจองร้านนี้ให้หน่อย หาไม่ยากริมถนนนาธาน #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #แพคเกจฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์ #foodporn #hingkeespicycrab#hingkee
FB Chat
Top