อุปกรณ์ Pocket Wi-Fi ญี่ปุ่น เกาหลี รองรับ 4G LTE ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใช้งานง่าย เพียงใส่รหัสผ่านด้านหลังตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทันที เชื่อมต่อได้ 4-6 devices ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง
ติดตามเรา

เช่า Pocket Wi-Fi

Wasabi WiFi (ญี่ปุ่น) และ Kimchi WiFi (เกาหลี)

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการ Wasabi WiFi (ญี่ปุ่น)  
  - ค่าบริการ 280 บาท/วัน* (4G LTE Unlimited)
 • ค่าบริการ Kimchi WiFi (เกาหลี) มี 2 แบบให้เลือกตามปริมาณการใช้งาน
  - ค่าบริการ 200 บาท/วัน* (จำกัดปริมาณการใช้งาน 1GB/วัน)
  - ค่าบริการ 390 บาท/วัน (4G LTE Unlimited)

*อัตราค่าบริการนี้ใช้ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2558 


แพคเกจประกันความเสียหาย

 • ค่าประกันความเสียหาย 50 บาท/วัน (Optional)
ประเภท กรณีสมัครแพคเกจประกัน กรณีไม่สมัครแพคเกจประกัน
เสียหาย/ชำรุด สูญหาย/โดนขโมย เสียหาย/ชำรุด/สูญหาย/โดนขโมย
Pocket Wi-Fi ไม่เสียค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 10,000 บาท
สายชาร์จ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท 200 บาท
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท 200 บาท
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 250 บาท 500 บาท


 รายละเอียด Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi

 • อุปกรณ์ Pocket Wi-Fi รองรับ 4G LTE ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • ใช้งานง่าย เพียงใส่รหัสผ่านด้านหลังตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทันที
 • เชื่อมต่อได้ 4-6 devices (จำนวนที่เหมาะสม)
 • ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่ที่จำนวนการเชื่อมต่อ)

 

การนับจำนวนวันที่ใช้บริการ

 • เริ่มนับจากวันที่ถึงญี่ปุ่น/เกาหลีเป็นวันแรก และวันที่ออกจากญี่ปุ่น/เกาหลีเป็นวันสุดท้าย

วิธีการสมัครใช้บริการ

 • กรอกรายละเอียดการเดินทางในใบจองที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์
 • ส่งใบจอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เช่า และหลักฐานการชำระเงิน
  ผ่านทางอีเมล์ Email: booking@cpholidays.co.th หรือ ทางโทรสาร 02-3203636
  ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ C.P. Holidays โทร.02-3205588 หรือ Hotline 091-4659665
  วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. , เสาร์ เวลา 08:30 น. - 14:00 น.


วิธีการชำระค่าใช้บริการ

พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซีคอนสแควร์
เลขที่ 095-2-65552-5 เลขที่ 659-000074-8
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ภารดีพิริยกรธนภู
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาธร ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
เลขที่ 101-232399-5 เลขที่ 198-469030-3
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

วิธีการจัดส่ง

 • ตัวแทนจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายการจัดส่ง
 • จัดส่งฟรีภายใน 2 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
 • ส่งตามสถานที่ที่แจ้งไว้ภายในกรุงเทพฯ หรือ ทาง EMS  
ภายใน กรุงเทพฯ เวลาส่ง 10:00 – 17:00 ฟรี ค่าดำเนินการ
EMS ทั่วประเทศ จัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนวันเดินทาง ฟรี ค่าดำเนินการ
สำนักงานตัวแทน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:00
เสาร์ เวลา 09:00 – 15:00
ฟรี ค่าดำเนินการ


วิธีการคืนอุปกรณ์

 • ฟรีค่าดำเนินการ
 • นัดรับเครื่องตามสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ หรือ ทาง EMS เรียกเก็บเงินปลายทาง

*กรุณาส่งคืนภายใน 2 วัน นับจากวันที่ส่งวันสุดท้ายที่สมัครใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ กรณีส่งคืนทาง EMS จะนับจากวันที่ส่ง

ภายใน กรุงเทพฯ เวลา 10:00 – 17:00 ฟรี ค่าดำเนินการ
EMS ทั่วประเทศ กรุณาส่งคืนภายใน 2 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ บริการเก็บเงินปลายทาง
สำนักงานตัวแทน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:00
เสาร์ เวลา 09:00 – 15:00
ฟรี ค่าดำเนินการ

           
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
 • อุปกรณ์จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายที่สมัครใช้บริการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราค่าบริการรายวันบวกค่าแพคเกจประกันที่สมัครไว้ ตามจำนวนวันที่เกิน
 • กรณียกเลิกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 2 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หลังจากได้รับแล้ว หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือมีปัญหา กรุณาติดต่อมายัง Sanook WiFi ทันที
  เพื่อที่จะได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ก่อนกาหนดเดินทาง หากมิได้รับแจ้งให้ทราบ บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • ไม่ควรเล่นเกมส์ ดูหนัง/วีดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
 • นโยบายการใช้งานข้อมูล (Fair Usage Policy) กำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ เช่น การดาวน์โหลด
   Bittorrent ที่มีการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก การเล่นเกมออนไลน์ การดูหนัง วีดีโอหรือฟังเพลงออนไลน์ การดาวน์โหลดโปรแกรม
   แอพพลิเคชั่นหรือไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้งานที่มากกว่า 1GB ต่อวัน ซึ่งการใช้งานดังกล่าวเหมาะกับการใช้งานบน Broadband
  หรือ ADSL มากกว่า หากท่านมีการใช้งานข้อมูลมากเกินปริมาณที่เครือข่ายกำหนด ท่านอาจโดนจำกัดการใช้งานอัตโนมัติ
  ซึ่งอาจมีผลทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ทไม่ได้ หรือความเร็วในการใช้งานลดลง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และทางบริษัทฯ
  ไม่มีนโยบายคืนเงิน หากเกิดกรณีดังกล่าวจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
 • อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นทรัพย์สินของ Sanook WiFi หากผู้ใดกระทาการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทาให้เกิดความเสียหาย แพคเกจประกัน
  ที่ท่านสมัครไว้จะถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชาระค่าเสียหายเต็มจำนวน
 • Sanook WiFi เป็นตัวแทนให้บริการเช่าสัญญาณ Wi-Fi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครื่อข่ายของแต่ละประเทศ
  ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • Sanook WiFi ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจาก Pocket Wi-Fi เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือ
  เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง

กรอกเอกสารเช่า Pocket WIFI
คลิกขวาเลือก Save Link As...

ข้อดี และ ประโยชน์ของ Pocket Wifi คืออะไร

 1. ข้อดี Pocket Wifi คือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกไปได้ทุกที่
 2. ใช้งานง่าย แค่กดปุ่มเปิดเครื่อง Pocket Wifi ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 3. เปิดเครื่อง Pocket Wifi ใช้ได้นาน 10-18 ชั่วโมง (แล้วแต่รุ่น แต่ละยี่ห้อ)
 4. สามารถแชร์ วายฟาย ให้กับอุปกรณ์ที่รับสัญญาณได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 100-200 เมตร
 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการเปิดโรมมิ่งในมือถือ ไม่เปลืองแบตเตอรี่ในมือถือ
 6. ประโยชน์ pocket wifi ยิ่งใช้หลายคน ยิ่งคุ้ม เหมาะกับบริษัททัวร์ ที่จัดกรุ๊ปเหมาต่างๆ 

คำรับรองจากลูกค้า

Cheepakhom Papattaradol 25/03/2017

ขอบคุณ คุณแกงส้ม หัวหน้าทัวร์ด้วยนะครับ บริการประทับใจมากครับ..

Meakala Cheawkon 14/02/2017

ขอบคุณ สำหรับ 2 ทริปดี-ดี บริการสุดยอด คุณภาพดี Exclusive Hong Kong 8 ท่าน 12-14 พ.ย.59 หัวหน้าทัวร์ K.ม่อน,ไกด์ K.เอ อิ่มบุญ อิ่มช้อป 4 ท่าน 11-13 ก.พ.60 หัวหน้าทัวร์ K.แกงส้ม,ไกด์ K.อุ๋ย และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน K.ลูกปัด จัดสรรโปรแกรมทัวร์ ดี-ดี นำเสนอจนตรงใจ..

Cath Winter 16/02/2017

ประทับใจมากไปทริปบินบิซิเนสพัก park hotel มีซิตี้ทัวร์ครึ่งวันไกด์คุณนิน่า น่ารักช่วยเหลือดูแลดีมาก พาทำพิธีขอพรที่วัดอย่างละเอียด บินหรูอยู่สบาย พากินอาหารกลางวันมิชิลินสตาร์2ดาว Ming Court รอบนี้ไปกันสองคนกับสามี แต่รอบหน้าเร็วๆนี้จะยกบ้านไปทั้งครอบครัวใหญ่เลยประทับใจสุดๆไปอีกเร็วๆนี้ค่ะ..

IG ID: cpholidays

FB Chat
Top