อุปกรณ์ Pocket Wi-Fi ญี่ปุ่น เกาหลี รองรับ 4G LTE ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใช้งานง่าย เพียงใส่รหัสผ่านด้านหลังตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทันที เชื่อมต่อได้ 4-6 devices ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง
ติดตามเรา

เช่า Pocket Wi-Fi

Wasabi WiFi (ญี่ปุ่น) และ Kimchi WiFi (เกาหลี)

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการ Wasabi WiFi (ญี่ปุ่น)  
  - ค่าบริการ 280 บาท/วัน* (4G LTE Unlimited)
 • ค่าบริการ Kimchi WiFi (เกาหลี) มี 2 แบบให้เลือกตามปริมาณการใช้งาน
  - ค่าบริการ 200 บาท/วัน* (จำกัดปริมาณการใช้งาน 1GB/วัน)
  - ค่าบริการ 390 บาท/วัน (4G LTE Unlimited)

*อัตราค่าบริการนี้ใช้ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2558 


แพคเกจประกันความเสียหาย

 • ค่าประกันความเสียหาย 50 บาท/วัน (Optional)
ประเภท กรณีสมัครแพคเกจประกัน กรณีไม่สมัครแพคเกจประกัน
เสียหาย/ชำรุด สูญหาย/โดนขโมย เสียหาย/ชำรุด/สูญหาย/โดนขโมย
Pocket Wi-Fi ไม่เสียค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 10,000 บาท
สายชาร์จ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท 200 บาท
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท 200 บาท
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 250 บาท 500 บาท


 รายละเอียด Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi

 • อุปกรณ์ Pocket Wi-Fi รองรับ 4G LTE ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • ใช้งานง่าย เพียงใส่รหัสผ่านด้านหลังตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทันที
 • เชื่อมต่อได้ 4-6 devices (จำนวนที่เหมาะสม)
 • ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่ที่จำนวนการเชื่อมต่อ)

 

การนับจำนวนวันที่ใช้บริการ

 • เริ่มนับจากวันที่ถึงญี่ปุ่น/เกาหลีเป็นวันแรก และวันที่ออกจากญี่ปุ่น/เกาหลีเป็นวันสุดท้าย

วิธีการสมัครใช้บริการ

 • กรอกรายละเอียดการเดินทางในใบจองที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์
 • ส่งใบจอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เช่า และหลักฐานการชำระเงิน
  ผ่านทางอีเมล์ Email: booking@cpholidays.co.th หรือ ทางโทรสาร 02-3203636
  ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ C.P. Holidays โทร.02-3205588 หรือ Hotline 091-4659665
  วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. , เสาร์ เวลา 08:30 น. - 14:00 น.


วิธีการชำระค่าใช้บริการ

พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซีคอนสแควร์
เลขที่ 095-2-65552-5 เลขที่ 659-000074-8
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ชานนท์ ชูเวชะ พอคเก็จ Wifi Wasabi WiFi และ Kimchi WiFi ชื่อบัญชี ภารดีพิริยกรธนภู
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาธร ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
เลขที่ 101-232399-5 เลขที่ 198-469030-3
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

วิธีการจัดส่ง

 • ตัวแทนจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายการจัดส่ง
 • จัดส่งฟรีภายใน 2 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
 • ส่งตามสถานที่ที่แจ้งไว้ภายในกรุงเทพฯ หรือ ทาง EMS  
ภายใน กรุงเทพฯ เวลาส่ง 10:00 – 17:00 ฟรี ค่าดำเนินการ
EMS ทั่วประเทศ จัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนวันเดินทาง ฟรี ค่าดำเนินการ
สำนักงานตัวแทน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:00
เสาร์ เวลา 09:00 – 15:00
ฟรี ค่าดำเนินการ


วิธีการคืนอุปกรณ์

 • ฟรีค่าดำเนินการ
 • นัดรับเครื่องตามสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ หรือ ทาง EMS เรียกเก็บเงินปลายทาง

*กรุณาส่งคืนภายใน 2 วัน นับจากวันที่ส่งวันสุดท้ายที่สมัครใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ กรณีส่งคืนทาง EMS จะนับจากวันที่ส่ง

ภายใน กรุงเทพฯ เวลา 10:00 – 17:00 ฟรี ค่าดำเนินการ
EMS ทั่วประเทศ กรุณาส่งคืนภายใน 2 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ บริการเก็บเงินปลายทาง
สำนักงานตัวแทน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:00
เสาร์ เวลา 09:00 – 15:00
ฟรี ค่าดำเนินการ

           
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
 • อุปกรณ์จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายที่สมัครใช้บริการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราค่าบริการรายวันบวกค่าแพคเกจประกันที่สมัครไว้ ตามจำนวนวันที่เกิน
 • กรณียกเลิกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 2 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หลังจากได้รับแล้ว หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือมีปัญหา กรุณาติดต่อมายัง Sanook WiFi ทันที
  เพื่อที่จะได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ก่อนกาหนดเดินทาง หากมิได้รับแจ้งให้ทราบ บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • ไม่ควรเล่นเกมส์ ดูหนัง/วีดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
 • นโยบายการใช้งานข้อมูล (Fair Usage Policy) กำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ เช่น การดาวน์โหลด
   Bittorrent ที่มีการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก การเล่นเกมออนไลน์ การดูหนัง วีดีโอหรือฟังเพลงออนไลน์ การดาวน์โหลดโปรแกรม
   แอพพลิเคชั่นหรือไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้งานที่มากกว่า 1GB ต่อวัน ซึ่งการใช้งานดังกล่าวเหมาะกับการใช้งานบน Broadband
  หรือ ADSL มากกว่า หากท่านมีการใช้งานข้อมูลมากเกินปริมาณที่เครือข่ายกำหนด ท่านอาจโดนจำกัดการใช้งานอัตโนมัติ
  ซึ่งอาจมีผลทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ทไม่ได้ หรือความเร็วในการใช้งานลดลง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และทางบริษัทฯ
  ไม่มีนโยบายคืนเงิน หากเกิดกรณีดังกล่าวจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
 • อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นทรัพย์สินของ Sanook WiFi หากผู้ใดกระทาการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทาให้เกิดความเสียหาย แพคเกจประกัน
  ที่ท่านสมัครไว้จะถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชาระค่าเสียหายเต็มจำนวน
 • Sanook WiFi เป็นตัวแทนให้บริการเช่าสัญญาณ Wi-Fi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครื่อข่ายของแต่ละประเทศ
  ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • Sanook WiFi ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจาก Pocket Wi-Fi เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือ
  เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง

กรอกเอกสารเช่า Pocket WIFI
คลิกขวาเลือก Save Link As...

ข้อดี และ ประโยชน์ของ Pocket Wifi คืออะไร

 1. ข้อดี Pocket Wifi คือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกไปได้ทุกที่
 2. ใช้งานง่าย แค่กดปุ่มเปิดเครื่อง Pocket Wifi ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 3. เปิดเครื่อง Pocket Wifi ใช้ได้นาน 10-18 ชั่วโมง (แล้วแต่รุ่น แต่ละยี่ห้อ)
 4. สามารถแชร์ วายฟาย ให้กับอุปกรณ์ที่รับสัญญาณได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 100-200 เมตร
 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการเปิดโรมมิ่งในมือถือ ไม่เปลืองแบตเตอรี่ในมือถือ
 6. ประโยชน์ pocket wifi ยิ่งใช้หลายคน ยิ่งคุ้ม เหมาะกับบริษัททัวร์ ที่จัดกรุ๊ปเหมาต่างๆ 

คำรับรองจากลูกค้า

Su'Nisa BuaSre 03/04/2017

บริการดีมากกก มากๆ หัวหน้าไกด์น่ารัก เป็นกันเองที่สุด พี่เมย์คุยสนุก บริการอื่นๆ ก็สุดยอดเลยค่ะ ไม่มีที่ติ ขอบคุณทริปนี้และพี่เมย์ ที่ทำให้ 3 วัน 2 คืนมันสนุกและผ่านไปไวมาก ไปแล้วต้องอยากไปอีกรอบเลยค่ะะ ..

Cheepakhom Papattaradol 25/03/2017

ขอบคุณ คุณแกงส้ม หัวหน้าทัวร์ด้วยนะครับ บริการประทับใจมากครับ..

Guin Guin 18/04/2017

ชอบมากๆเลย บริการดี ประทับใจตลอดทริป ตั้งแต่สายการบินEmirates โรงแรมRitz Calrtons ทริปไหว้พระทานอาหารหมู่บ้านชาวประมง และร้านชื่อดังต่างๆ เป็นทริปสงกรานต์ที่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริง..

IG ID: cpholidays

🔥Super Deal🔥จองด่วนๆคะ 02-3205588 #cpholidays #peninsulahongkong #hongkong#ซีพีฮอลิเดย์ #hotdeal
✨เปิดตัวแพคเกจใหม่ฮ่องกงสุด Luxury 🇭🇰
🔥พักโรงแรม Rosewood Hotel 5ดาว ✈ฟินสุดบินชั้นธุรกิจ สายการบิน Emirates
🏫พักโรงแรมสุดหรู Rosewood Hotel กับวิวสุดสวย
🍴อาหารเช้าแบบบุฟเฟย์สุดอร่อย 1มื้อ
🚗รถอัลพาทส่วนตัว รับส่ง
✔ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวัน ✔วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
✔วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ✔ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ ✔เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์ 💰ราคาเริ่มต้น 37,900บาท
🚩เดินทาง 28-30 มิ.ย.62

สนใจสอบถามข้อมูล
☎ โทร 02-320-5588
Rosewood Hongkong coming soon! ⚡️พรุ่งนี้เตรียมจองใครพร้อมเดินทาง 28-30มิ.ย62 Emirates business class✈️
🔥เตรียมพบราคาพิเศษ 5ห้องแรกได้เลย 📌ปักหมุดไว้เลยคะ @cpholidays ชื่อนี้มีแต่โปรดีๆไว้รอท่าน #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #emirates #flybetter #rosewoodhongkong #hongkong #packagetour
🙏🥰ขออนุญาตเชิญเป็นพรีเซ็นเตอร์ประจำ @cpholidays เลยนะคะ 😆😆ขอบพระคุณคุณไชยวัฒน์และครอบครัว พี่พร น้องบาส @cpholidays อยากไปใหนคิดถึงเราที่แรกไปลอนดอน 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ยังไม่ทันกลับจอง 🇭🇰ต่อเลยจร้ารอบนี้พี่พรขอไปเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ Rolls Royce ต้องคอนเฟิร์มนะคะ น่ารักแบบนี้ @cpholidays จัดให้คร๊า 
ไปแพคเกจสุดหรู @peninsulahongkong ต้องกับเรานะคะราคาและคุณภาพจัดให้สมควรมหรูหราของโรงแรมระดับตำนานของฮ่องกง 
#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #peninsulahongkong #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์
🔥แพคเกจราคาสุดพิเศษ เพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะ🔥
✨ให้ลูกค้าของเราได้ บินดี นอนดี แถมฟรี 2ต่อ 
1. ฟรี‼ พาไหว้พระวัดดังพร้อมไกด์แนะนำ
2. ฟรี‼ คูปองอาหาร มูลค่า 50 HKD 
ทั้งหมด 💥💥เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท 💥💥 ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
พิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จองด่วนๆจ้า

สนใจ..สอบถามข้อมูลกับเราได้เลยคะ
☎ โทร 091-406-3311, 02-320-5588
Cr:Thairath จองทัวร์กันด่วนๆนะจร้า มีแพคเกจเพนิน 1-3มิย62 โปร19,900ยังว่าง 11ที่นะจ๊ะ 
02-3205588 ด่วนๆจร้า
ฮ่องกง พัก5ดาว ราคาไม่แรง มีอยู่จริงจ้าาา. 💥💥เริ่มต้นเพียง 12,900​บาท 💥💥 ✨แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 👍บินดี นอนดี มีพาเที่ยว City Tour ไหว้พระ 3 วัดดัง 👍ชมและช้อปของขลังในโรงงานต้นกำเนิด ✅ราคารวมตั๋วเครื่องบิน EMIRATES
✅แพคนี้ยังมีห้องพักที่ Cordis Hotel ให้ไปนอนสบายๆ ✅บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*รับ-ส่ง
✅พาเที่ยวแบบสุด Exclusive ไหว้พระ 3 วัดดัง 🙏เริ่มจากวัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ เก่าแก่ดั้งเดิมของฮ่องกง ขอโชคขอลาภ, 🙏ต่อด้วยขอลูก ขอหลาน สุขภาพ ร่ำรวย ด้วยการไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลสเบย์ 🙏ตบท้ายด้วยเสริมดวง เสริมโชค ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่วัดกังหัน ไกด์นำทำพิธีอย่างถูกต้อง 📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ISVyBc

สนใจ..สอบถามข้อมูล
☎ โทร 02-320-5588
C.P.ใจดีไม่มีหยุด... มอบส่วนกันลดอีกแล้วววว
ให้ลูกค้าได้เดินทางแบบสบายๆ ถึง2ต่อ

ต่อที่1
-บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ​
-พักโรงแรม 5ดาว​ Cordis Hotel
-อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
-บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ต่อที่2
-จองและชำระก่อน​31 พ.ค.​ลดทันที
-ห้องพักล่ะ​ ​1,000บาท​ ว้าวๆๆ ✨ยังไม่หมด... ยิ่งไปกว่านั้น..
นำท่านไหว้พระขอพรพร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
-วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
-แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
กำหนดเดินทางวันที่​ 28-30 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 21, 900บาท/ท่าน

โปรแรงแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด

สนใจ.. สอบถาม
☎ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
🔥ห้ามพลาด.. กับแพคเกจ ทานมิชิลิน 3D2N ✨พิเศษสุดๆ กับ อาหารระดับ Michilin Star ✨ณ ร้าน Yat Tung Heen 📍บินสายการบิน Emirates ชั้นประหยัด
📍พักโรงแรม 4ดาว Eaton Hotel 📍อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
📍บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ✈กำหนดเดินทางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 15,900 บาท/ท่าน ✨ยิ่งไปกว่านั้น พลาดไม่ได้เมื่อมาฮ่องกง
✨พาท่านไหว้พระวัดดัง พร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
💎แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 🎊สนใจสอบถาม​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
ใครบอกว่าพัก​5ดาวจะต้องแพงเสมอไป
เฉพาะ​เราเท่านั้นที่ทำเพื่อลูกค้าได้​ พัก​The Peninsula Hotel ราคาไม่ถึง2หมื่น
⚠️เด็ดกว่านั้น .. ลดเพิ่มทันที ห้องล่ะ 1,000บาท ✈กำหนดเดินทางวันที่ 01-03 มิ.ย 62
💰ราคาเพียง 19,900บาท เท่านั้น✨

ความพิเศษที่ท่านจะได้รับ
-พักโรงแรม​ The Peninsula Hotel -บินชั้นประหยัด สายการบิน Emirates -อาหารเช้าแบบติ่มซำรสเริศ
-อิสระช็อปปิ้งสุดฟิน ใกล้แหล่งช็อปสุดๆ
-ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์
-วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ -เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัส์เบย์
-ชมร้านฮ่องกงจิวเวอรี่ชื่อดัง

สนใจโทร​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
แพคเกจนี้.. ไม่ได้มีมาบ่อยๆ​ เราคัดพิเศษเฉพาะคุณ

ให้ท่านได้สัมผัสกับ​ โรงแรม​ 5ดาว​ สุดหรู
The​ Mira Hotel รับประกันความหรู อยู่สบาย ✈กำหนดเดินทางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 22,900 บาท/ท่าน -บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ
-พักโรงแรม 5ดาว​Thr Mira​ Hotel
-อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
-บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
-ใกล้แหล่งช็อปปิ้งสุดๆ ☑️ยิ่งไปกว่านั้น.. นำท่านไหว้พระขอพรพร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
-วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
-แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
สนใจโทร​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
แพคเกจฮ่องกง​ 3วัน2คืน🎊 รีบจองรับความพิเศษสุดๆ 👇ความพิเศษที่ท่านจะได้รับ, 👇
-พักThe Langham Hotel ระดับ 5ดาว -บิน Business Class Emirates
-รถบัสรับส่งสนามบิน-โรงแรม
-อาหารเช้า ณ โรงแรม 1มื้อ
-ซิตี้ทัวร์ไหว้พระพร้อมไกด์
✅ วัดเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ ✅ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ✅ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ 🆗เดินทางวันที่ 28-30 มิ.ย. 2562
💰ราคาเพียง 22,900บาท

รีบจอง​ ช้าหมด​ อดไปกับแพคเกจดีๆอย่างนี้ สนใจโทร​02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
🔥พิเศษ.. เฉพาะลูกค้าของเรา​ รับส่วนลด​ทันที☑️ สำหรับท่านที่จองแพคเกจ​ฮ่องกง​ 3วัน2คืน​ กับเรา
*จองและชำระ​ก่อน​ 31พ.ค.​62
ลดทันที​ ห้องล่ะ​1,000บาท ✈กำหนดเดินทางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 23,900 บาท/ท่าน 📍บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ
📍พักโรงแรม 5ดาว​The​Langham Hotel 📍อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
📍บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ✨ยิ่งไปกว่านั้น ถึงฮ่องกงห้ามพลาดการไหว้พระขอพร
✨พาท่านไหว้พระวัดดัง พร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
💎แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
สนใจสอบถาม​02-320-5588
🎪สาวกดิสนีย์แลนด์..ห้ามพลาด🎪
แพคเกจพักโรงแรมธีมดิสนีย์ 3วัน 2คืน ✈บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
🚌รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
🎡บัตรเข้าสวนสนุก 1วันเต็ม
🏩ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กับ 3โรงแรมให้ท่านเลือก ❤Disney’s Hollywood Hotel
💙Disney Explorers Lodge
💛Hong Kong Disneyland Hotel ✨สนุกกันแล้ว..เราก็มีพาไหว้พระ
✅ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์ให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ 🙏เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์
💎ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ คลิ๊กดูโปรแกรม http://bit.ly/2Vq0pkJ

กำหนดเดินทาง 
วันที่ 27-29 ก.ค.62 เริ่มต้น 25,900บาท
วันที่ 28-30 ก.ค.62 เริ่มต้น 23,900บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​02-320-5588
🥇แพคเกจขายดีตลอดกาล ! 
โปรวันหยุด พักเพนิน บินบิสเนส A380 ✈️27-29กค62 เพียง 36,900/ท่าน ☝️Super deal จองพร้อมชำระมัดจำ ลดทันทีห้องละ 4,000บาท ⚡️เฉพาะ5ห้องแรกเท่านั้น พร้อมการันตี Rolls-Royce ชัวร์ๆแน่นอน 📞โทรด่วนๆๆๆ 02-3205588 #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #flyemiratesflybetter #emirates #peninsulahongkong #rollsroyce
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ เฮง ดัง ปัง รวย ต้องไปกับ @morkwan_manver #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #flyemiratesflybetter #emirates #หมอขวัญแม่นเว่อร์ #ไหว้พระฮ่องกง#หมอขวัญสายมู
โปรบินบิสเนส A380 วันหยุดเดือนกรกฎาคม62 เตรียมตัวจองกันเลยนะคะ ราคาดุเดือดแบบไม่ต้องรอไฟใหม้คร๊า 
@cpholidays
@hongkongsmiletrip 
แอดไลน์กันไว้เลยนะคะ #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #emirates #flyemiratesflybetter #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระฮ่องกง
Happy National Labour Day everyone 😃#cpholidays
🙏🇭🇰ขอบพระคุณคุณสุวรรณา และครอบครัวที่เลือกใช้บริการ @cpholidays จัดกรุ๊ปส่วนตัวและครอบครัวพาน้องๆเที่ยวฮ่องกงก่อนเปิดเทอมนะคะ 🏨 Eaton hotel ระดับ4* ✈️เอมิเรตส์ สายการบินระดับโลก 🚌✈️เดินทาง27-29เม.ย62
#ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ฮ่องกงexclusive #eatonhk #emirates #flyemiratesflybetter #cpholidays
🙏ขอบพระคุณรูปสวยๆจากพี่พร สำหรับความไว้วางใจให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวพาครอบครัวพักผ่อนและส่งน้องเข้าหอพักที่ลอนดอน 
#london - York -Edinburgh 
#เดินทาง18-29เมษายน62 
#กรุ๊ปส่วนตัว#ซีพีฮอลิเดย์ #exclusivetourbycpholidays#cpholidays #london #edinburgh #edinburghcastle
FB Chat
Top