ติดตามเรา

Bangkok Airways

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ไฮไลท์ ทัวร์ -   ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง -  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง -  ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง -   ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา 07.00 น. ..

12,311 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว บินบางกอกแอร์เวย์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว บินบางกอกแอร์เวย์

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์     วันแรก       กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด   (-/-/เย็น)                                                    &nb..

13,900 บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

ไฮไลท์ ทัวร์ - เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน - ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” - ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง - ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง - นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว -  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี -  ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ..

12,777 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน บินบางกอกแอร์เวย์

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน บินบางกอกแอร์เวย์

วันแรก         กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม (-/-/เย็น) 08.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 11.00น.          ออกเดินทางสู่เมืองดานังโดยเที่ยวบิน PG 947** บริการอาหา..

12,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top