ติดตามเรา

Nok Air

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์พม่า สุดขอบฟ้า..ไหว้พระ ขึ้นบอลลูนชมวิว ย่างกุ้ง 1 วัน โดยสายการบินนกแอร์

ทัวร์พม่า สุดขอบฟ้า..ไหว้พระ ขึ้นบอลลูนชมวิว ย่างกุ้ง 1 วัน โดยสายการบินนกแอร์

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – ขึ้นบอลลูน-เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – ตลาดสก๊อต - ดอนเมือง 04.00 น.          พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 06.30 น.          ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสาย..

5,555 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
Top