ติดตามเรา

Nok Air

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.....เมืองแปร ชมเมืองมรดกโลกแห่งเดียวของพม่า

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.....เมืองแปร ชมเมืองมรดกโลกแห่งเดียวของพม่า

วันแรก      กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจีเจดีย์ชเวซันดอร์    ä(-/กลางวัน/เย็น) 04.30น.         พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 06.30 น.        ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโ..

10,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่า'กุ้ง หงสาวดี สิเรียม  2วัน 1คืน พักหรู 5 ดาว

ทัวร์พม่า ย่า'กุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2วัน 1คืน พักหรู 5 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ วันแรก        กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง ä (-/กลางวัน/เย็น) เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD) 04.30น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 06.30น.          ออกเดิ..

7,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พักหรู 5 ดาว

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พักหรู 5 ดาว

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  (-/กลางวัน/เย็น)                                            &n..

11,900 บาท

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

วันแรกของการเดินทางกรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – พระงาทัตยี - ตลาดสก๊อต - ดอนเมือง 04.00 น.          พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 06.30 น.      &nb..

4,991 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top