แพคเกจฮ่องกง Eaton Business Class 3วัน 2คืน ก.ย.-ม.ค.62
ติดตามเรา

แพคเกจฮ่องกง Eaton Business Class 3วัน 2คืน ก.ย.-ม.ค.62

 • แพคเกจฮ่องกง Eaton Business Class 3วัน 2คืน ก.ย.-ม.ค.62
 • เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK) บังคับซิตี้ทัวร์
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • Emirates Lounge near gate 40 Terminal One
 • พัก Eaton Hotel หรือ Emprie kooloon Hotel*4 ดาว
กำหนดเดินทาง:  ก.ย.-ม.ค.62
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  ฮ่องกง
รหัสทัวร์:  PKGBS-ET-EK
สถานะทัวร์: 100
 • ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท


 

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า

11 ปี (เสริมเตียง)

ราคาเด็กต่ำกว่า

11 ปี(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

0-2 ปี

พักเดี่ยว

EMIRATES AIRLINE

12-14 ต.ค. 18

 

23,900

23,900

23,900

5,000

5,000

 

บังคับ City Tour

 

**ไฟล์ทการเดินทาง**

EK384

BKK-HKG

14.00-18.05

3.00 ชั่วโมง

EK385

HKG-BKK

21.50-23.45

2.55 ชั่วโมง

** เงื่อนไขตั๋ว

ที่นั่งราคาแต่ละเที่ยวบินในแต่ละวันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ ยกเลิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Emprie kooloon Hotel .

ห้องพักสไตล์โมเดิร์น ริมถนนนาธาน สามารถเดินออกมา ใกล้รถไฟฟ้า มี WIFI ช้อปปิ้งได้บริเวณใกล้เคียงเลย Type : Deluxe Room (http://www.eatonhongkong.com/en)

   

 

 

วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง

10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง            เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินด้วยและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class ได้เลย ไม่ต้องต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบินมี Priority Card ให้สำหรับทุกท่าน สำหรับบัตรโดยสาร Business Class สามารถใช้บริการของ Lounge Emirates ชั้น 3 Concourse E และท่านควรเดินไปถึงประตู GATE ก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง

14.00 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Class   สำหรับการเชื่อมต่อ WIFI กรุณาสอบถามเจ้าหน้าบนเครื่องได้เลย (บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม หากต้องการใช้บริการ Bar Counter เดินไปด้านหลังสุดได้เลย ไม่เสียค่าบริการ)

18.05 น.     ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B แล้วท่านมองหาเสาเลข 9. จะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays ติดอยู่เสานะคะ

นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ (ลูกค้า 1-4 ท่านเป็นลักษณะจอยบัส / 5-6 ท่านเป็นอัลพาร์ทส่วนตัว / 7 ท่านขึ้นไปเป็นมินิบัสส่วนตัว)

 

"ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" นำท่านผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7 ของโล

 

ที่พัก Eaton Hotel หรือ Emprie kooloon Hotel*4 ดาว

 

 

วันที่สอง   วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน ) นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว

พักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอำ วัดนี้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็นจำนวนมากในฮ่องกง) สมัยก่อนย่านฮังฮอมถือว่าทุรกันดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แม้ว่าจะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเริ่มโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างฮังฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นนี้สร้างแล้วเสร็จในปี 1909 ทำให้หลังจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนมากมายต่างพากันมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้กันอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบัน

 

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง    แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง

ที่พัก Stanford Hillview หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปย่านถนนนาธานก็มีสินค้าให้เลือกมากมาย เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือ

ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากมาย ของแบนด์เนมทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

Emirates Lounge near gate 40 Terminal One

21.30 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385  Business Class มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี ใช้บริการ Lounge ได้เหมือนเดิม 

23.45 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนักสัมภาระเอมิเรตส์ 40 kg )
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว / 2  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน(บังคับซิตี้ทัวร์)  วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ , วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ  ร้านจิวเวอลี่(โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B สังเกตป้าย C.P.Holidays พบเจ้าหน้าลูกค้าสามารถยื่นใบคอนเฟิร์มให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD
 • (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

 

วิธีการทำจอง

 • โทร 02-3205588 ในเวลาทำการ  จ-ศ  08.30 – 17.30 น. /  ส. 08.30 – 15.00
 • โทร 091-406-3311 / 08-8041230 / 090-9842499  หลังเวลาทำการ
 •  ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

ที่ cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th แฟกซ์02-320-3636 หรือ ไอดีไลน์ cpholidays cpholidays1/ cpholidays2 / cpholidays3 / cpholidays4

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: แพคเกจฮ่องกง Eaton Business Class 3วัน 2คืน ก.ย.-ม.ค.62, ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน, เกาะลันเตา, ไหว้พระวัดแชกงหมิว, หรือ, วัดกังหัน, นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน, , วัดหวังต้าเซียน,

IG ID: cpholidays

✈️ภาพสวยๆส่งตรงจากลอนดอนคร๊าา 🙏ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ช่วงชูและครอบครัว ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก รถรับส่งพร้อมคนขับชาวไทยบริการในการเดินทางพาน้องไปดูโรงเรียนที่อ๊อกฟอร์ด พร้อมแนะนำการเดินทางเที่ยวในลอนดอน #exclusivetrip#cpholidays #london#evaair#businessclass #ลอนดอนทริป❤️ #ซีพีฮอลิเดย์
โปรบินชั้นEconomy class จองเลยคร๊าปิดเทอมพาเด็กๆไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #schoolbreak#ปิดเทอมเที่ยวฮ่องกง
บินบิสซิเนสคลาส A380 ปิดเทอมแล้วพาเด็กๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันคร๊า #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #ซีพีฮอลิเดย์ #เอมิเรตส์#emirates #hongkongdisneyland#hongkong#disneyhollywoodhotel #schoolbreak
สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้ ขอบพระคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง @morkwan_manver #aimeethailand #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์
โปรแรงๆๆของวันหยุดเดือนตุลา เดินทาง 12-14ตุลาคม ใครยังไม่ได้จองไปใหนไปเดินเล่น ช้อปปิ้งฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#เอมิเรตส์#cpholidays#hongkong #packagetour
กินดี อยู่ดี บินดี โปรแกรมขายดีสบายๆไม่รีบที่พักแหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสบาย ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งร้าน Mott32 สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมและวันเดินทาง โทร:02-3205588 /081-4
🙏ขอบพระคุณภาพสวยๆจากแพคเกจวัดซีซ้าน14-16กย61 สวยสู้พายุมากๆค่ะ วัดซีซ้าน TszShan Monastery ซึ่งมีรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ วัดแห่งนี้สร้างโดยเงินทุนของมหาเศรษฐีชาวฮ่องกง หลี่ กา ชิง ซึ่งเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 500คนและต้องจองล่วงหน้า1เดือน เป็นอีก1สถานที่ Unseen ในฮ่องกงที่ต้องไปเยือนซักครั้ง สนใจรายละเอียดแพคเกจไหว้พระวัซีซ้านเรายังมีอีก 2 พีเดรียดวันเดินทางคือ 9-11/23-25พย61 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3205588/081-8041230กุ้ง/091-4063311 ฝน ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์#วัดซีซ่าน #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#ฮ่องกง #แพคเกจฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#แพคเกจฮ่องกง
ปีใหม่ไปเค้าเดาวน์ที่ฮ่องกงกันค่ะ ไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปี2019 โปรแกรมทัวร์หรือแพคเกจอิสระ สนใจรายการใหนฝากไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะ หรือสะดวกโทร 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน/081-8041230 คุณกุ้ง ซีพีฮอลิเดย์ยินดีให้บริการ #ทัวร์ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์ #ปีใหม่2019#ทัวร์ฮ่องกงexclusive
ตบท้ายด้วยภาพสวยๆและนางแบบสวยมาก ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์ค่ะ Cr:pic จากเพนินซูล่าฮ่องกงค่ะ #peninsulahongkong #cpholidays#packagetour #rollsroyce#แพคเกจเพนนินซูล่าต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#ซีพีฮอลิเดย์
ชมความงามแห่งเมืองเทพนิยายอัปปาโดเกีย #เยือนตุรกีซักครั้งในชีวิต#ราคาพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์ น้องฝน/น้องกิ๊ก ยินดีให้บริการค่ะ#ทัวร์ตุรกี #ทัวร์#เที่ยวตุรกี#ซีพีฮอลิเดย์
ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์และเพื่อนๆที่ให้เราได้บริการทุกครั้ง ขอมห้กลับมาเฮงๆรวย เงินทองไหลมาเทมานะคะ สมหวังทุกประการที่ขอนะคะ รอบนี้เลือกพักที่ The Peninsula hongkong แพคเกจทัวร์ฮ่องกงเรามีไกด์แนะนำไหว้ที่ถูกต้องให้การขอพรของท่านได้สมหวัง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 02-320588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #packagetour #hongkong #peninsulahongkong #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip #แพคเกจฮ่องกง#แพคเกจทัวร์ฮ่องกงต้องไปซีพีฮอลิเดย์ Cr: รูปสวยจากลูกค้าโดยไกด์Nina ค่ะ
เหลือแค่2พีเรียดเท่านั้นสำหรับเดือนตุลา ใครยังไม่จองรีบตัดสินใจนะคะ สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 #hongkong #cpholidays#tour #hongkongmacau #ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า#เวเนเชี่ยน#พักเวเนเชี่ยน
Wonderful Jordan เยือนจอร์แดนชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลกนครเพตรา สนใจสอบถามรายละเอียดทัวร์หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัวเฉพาะคณะของท่านเองสอบถามได้นะคะ 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน 081-8041230 กุ้ง #ทัวร์จอร์แดน #ทัวร์ #จอร์แดน#ซีพีฮอลิเดย์ #เพตรา #นครเพตรา
โทรเลย!!!!! #ตั๋วเครื่องบิน#ตั๋วเครื่องบินราคาถูก#ฮ่องกง
มาอีกรอบตามคำขอจร้า พีเรียดเดินทาง9-11พย61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 09-4063311 /02-3205588 น้องฝน #cpholidays#tour#hongkong#packagetour #ฮ่องกง#วัดซีซ้าน#hongkong #ไหว้พระ#เจ้าแม่กวนอิม#แพคเกจทัวร์#เอมิเรตส์#emirates#businessclass
Rolls Royce parade #thankyou #cpholidays #hongkongpeninsula #peninsulahongkong #rollsroyce #packagetour #vip
ท่านใหนมีแพลนพาเด็กๆไปนอนดิสนีย์ตอนปิดเทอม อย่าพลาดนะคะ เรามีทั้งห้อง และตั๋วดิสนีย์จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆๆๆๆ ไม่อยากไปทัวร์ ซื้อห้องและตั๋วหรือแพคเกจเราก็มีขายคาะ ถูกกว่าซื้อตรงแน่นอน #ซีพีฮอลิเดย์ #พักดิสนีย์แลนด์ #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #hongkong #cpholidays #disneyland#hongkongdisneyland #disneyhollywoodhotel #explorerlodgehotel #hongkongdisneylandresort #ตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ราคาถูก#ตั๋วดิสนีย์#เที่ยวฮ่องกง
FB Chat
Top