ติดตามเรา

Qatar Airways

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


East America 10วัน QR

East America 10วัน QR

กำหนดการเดินทาง 19-28พ.ย. // 28 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561 15-24 ก.พ. // 08-17 มี.ค. // 30 มี.ค.-08 เม.ย. // 26 เม.ย.-05 พ.ค. // 03-12 พ.ค.2562 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)   วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา  16.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833   วันที่ ..

69,900 บาท

Volume A อิตาลี ตอนเหนือ 8วัน QR

Volume A อิตาลี ตอนเหนือ 8วัน QR

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน  ล่องเรือเมืองโรแมนติก เวนิส เมืองฟลอเรนซ์ เมืองต้นตำรับแห่งศิลปะแบบเรเนอ-ซองส์และยังเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินระดับโลก  หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กดดูโปรแกรมได้ที่ ปุ่ม PDF สีแดง ..

49,999 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์คอเคซัส

ทัวร์ยุโรป แกรนด์คอเคซัส

กำหนดการเดินทาง มีนาคม 15 - 26 มีนาคม 2562 95,900.- เมษายน 10 – 21 เมษายน 2562 95,900.- พฤษภาคม 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562 95,900.- มิถุนายน 01 – 12 มิถุนายน 2562 95,900.- ตารางเที่ยวบิน วันบิน เมือง ..

95,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์Russia

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์Russia

HIGHLIGHT Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ พระราชวังเคลมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ช้อปปิ้งห้าง GUM -ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS ตลาดอิสไมโลโว่-หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย –Husky Park – สุนัขลากเลื่อนฮัสกี้ สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด ..

49,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน

แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 23.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   วันที่ 2 โดฮา – อาดานา –คัปปาโดเกีย  02.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยสายการบินQATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่QR837 05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมง) 07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาดานาโด..

32,900 บาท

แกรนด์โปรแลนด์ พ.ย.61 - มี.ค.62

แกรนด์โปรแลนด์ พ.ย.61 - มี.ค.62

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 05.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ P) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 09.35 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินQR831 13.25 เดินทางถึงกรุงโดฮาแวะเปลี่ยนเครื่อง 16.00 ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอว์โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR261 20.00 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ประเทศโปแลนด์นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้..

59,900 บาท

 ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี 9วัน

ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี 9วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR835   วันที่ 2 มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –ฟุสเซ่น 00.05น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมา..

49,900 บาท

Promotion อเมริกาตะวันออก 10วัน

Promotion อเมริกาตะวันออก 10วัน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา  16.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833   วันที่ 2 โดฮา –นิวยอร์ค–ล่องเรือเทพีเสรีภาพ– ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์ 00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาโดยเที่ยวบินที่  QR703 08.40 น..

72,900 บาท

การ์ตา สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี

การ์ตา สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –โดฮา - ชมเมืองโดฮา 11.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 14.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR839 18.00 ถึงสนามบินกรุงโดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง นำท่านออกเดินทางเข้าชมตัวเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์(ทัวร์แบบคณะส่วนตัว ไม่จอยกับกรุ๊ปอื่น)นำท่านแวะถ่ายรูปวิวฝั่งเมืองใหม่หรือNew Dohaเป็นย่านธุรกิจหรือย่านท..

39,900 บาท

ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี QR

ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี QR

กำหนดการเดินทาง 01-08 พ.ย. / 09-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. / 29 พ.ย. – 06 ธ.ค. // 01-08 ธ.ค.  / 04-11 ธ.ค. / 06-13 ธ.ค. 61 17-24 ม.ค. / 22-29 ม.ค. / 31ม.ค. - 06 ก.พ. // 06-13 ก.พ. / 10-17 ก.พ.  17-24 ก.พ. / 20-27 ก.พ.62 01-08 มี.ค. / 05-12 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 21-28 มี.ค. / 24-31 มี.ค. 62  ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) วันที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศย..

42,900 บาท

ยุโรปเอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน

ยุโรปเอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR835   วันที่ 2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา –โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ –เคมพ์เทิน 00.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร..

55,900 บาท

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ออกเดินทางวันที่  06-13 พ.ย. //08-15 พ.ย. // 15-22 พ.ย. //17-24 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค.// 06-13 ธ.ค. //12-19 ธ.ค.//30 ม.ค.-06 ก.พ. // 07-14 ก.พ. // 13-20 ก.พ.2562 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. //08-15 มี.ค. // 11-18 มี.ค. // 20-27 มี.ค. 2562 วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้า..

47,900 บาท

สแกนดิเวเนีย เดนมาร์ค สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ QR

สแกนดิเวเนีย เดนมาร์ค สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ QR

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา 17.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8 20.55 ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR833   วันที่ 2 โดฮา– โคเปนเฮเก้น –ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก –  ช้อปปิ้ง 23.40 ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สู่ประเทศเดนมาร์ค 01.35 ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ QR161 07.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีทางศ..

56,900 บาท

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8วัน QR

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8วัน QR

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)   วันที่ 2 โดฮา–เอดินเบอระ(สก๊อตแลนด์)- คาล์ตัน ฮิลล์- ปราสาทเอดินเบอระ - ชมเมือง 01.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระประเทศ..

55,900 บาท

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR831 12.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR113 19.55 น. เดินทางถึงสนา..

59,900 บาท

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 23.40น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)   วันที่2โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม  – เขตเ..

59,900 บาท

แกรนดฺกรีซ 9วัน 2คืน

แกรนดฺกรีซ 9วัน 2คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัท คอยดูแลอำนวยความสะดวก 21.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837    วันที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ –แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน 00.50 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  01.50 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 211 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า..

73,900 บาท

แกรนด์ กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี

แกรนด์ กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8    วันที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ –แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน  02.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837  05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  07.30 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 203 12.10 น. นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรี..

75,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ 8วัน QR

แกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ 8วัน QR

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –โดฮา –มิลาน(อิตาลี) 16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Qประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก 19.35 นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR833 23.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)   วันที่ 2 โดฮา –มิลาน–ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - หุบเขาเวอร์ซาสก้า - เบลลินโซนา 01.35 ออกเดิน..

62,900 บาท

แกรนด์เชค 8วัน QR

แกรนด์เชค 8วัน QR

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR833 23.55 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)   วันที่ 2 กรุงปร๊าก - คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเ..

44,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 20 รายการ จากทั้งหมด 20 รายการ (จำนวน 1 หน้า)

IG ID: cpholidays

น่าร๊ากกกกมากค่ะคุณเปิ้ล ไปฮ่องกงในรอบ10ปีแบบหวานๆกันสองคนก็ต้องจัดเต็มนะคะ ขอบพระคุณที่ให้ @cpholidays จัดแพ็คเกจเพนนินซูล่าแบบส่วนตัวให้นะคะ 🙏🎉🎊🇭🇰คุณเปิ้ลเป็นเจ้าของร้าน mommyandtiny เสื้อผ้าคุณแม่ลูกและของใช้เด็กอื่นอีกมาก แนะนำร้านนี้เลยค่ะ คุณเปิ้ลน่ารักมาก #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #peninsulahongkong #rollsroyce#peninsulapackagebycpholidays#hongkong
ขอขายทัวร์รัวๆๆๆนะคะ  ฮ่องกงไกล้ๆใครก็ไปแต่ไปกับทัวร์เราอิสระเหมือนไปเองแค่เหมือนมีคนช่วยจองโรงแรม ร้านอาหาร รถรับส่ง พีเรียดสงกรานต์ยังมีว่างอยู่นะจร้า 📞0818-041230 🇭🇰#ทัวร์ซีพีโรงแรมก็เริ่ดไม่อยู่ไกลแหล่งช้อปปิ้ง#เดินลงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เจอแหล่งช้อป#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #emirates #ทัวร์ซีพีฮอลิเดย์
🎉🎊✈️ฟ้าจะบินเจ้าคร๊าาา วันหยุดสงกรานต์เพิ่มนะจร้าาาา จองมาเลยเจ้าค่าาา 📞🇭🇰🇰🇷🇲🇴🇯🇵02-3205588 อยากไปใหนขอให้บอก หาให้ทุกเมืองทุกประเทศจร้า #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์#วันหยุดสงกรานต์62# cr:posttoday 🙏
🎊🇰🇷อันยอง วันนี้ไปเกาหลีนะจร้าาา 🙇‍♀️🙏ขอบพระคุณ บ.โปรคิวเม้นต์ ที่ให้โอกาส @cpholidays นำคณะดีลเลอร์ไปเยี่ยมชมโรงงานเครื่องจักรกลที่โซล ✈️#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #iflythai #seoul#korea#privategroup#technicalvisittrip
Hing kee ร้านนี้ที่ต้องไม่พลาดแนะนำลูกค้าไปทานติดใจทุกคน ไปฮ่องกงกี่รอบพอกลับมาจองแพคเกจกับเราเสร็จต้องบอกช่วยจองร้านนี้ให้หน่อย หาไม่ยากริมถนนนาธาน #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #แพคเกจฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์ #foodporn #hingkeespicycrab#hingkee
โปรแกรมขายดีตลอด รีบจองนะจร้า ✈️บินบิสซิเนส 🏢พัก5* ทานอาหารระดับมิชลิน รายละเอียดเพิ่มเติม @cpholidays เลยคะ หรือโทร081-8041230 คุณกุ้ง หากต้องการโปรแกรมด่วน #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #flybetterflyemirates #hongkong #hongkongvip#mott32hk #businessclass#emirates
ทัวร์ฮ่องกงช่วงวันหยุดเมษามาแล้วจร้าาา สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมฝากเมล์หรือไลน์ไอดีไว้นะจร้าา หากไม่อยากรอแอดมาเลยยน @cpholidays ด่วนๆๆโทร081-8041230 ค่ะ#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #ทัวร์ฮ่องกงซีพีฮอลิเดย์#ทัวร์ดีมีคุณภาพ#ฮ่องกงต้องซีพีฮอลิเดย์
🇭🇰นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระขอพรพระใหญ่โป่วลิน 🙏วัดกังหัน อันศักดิ์สิทธิ์ 🇲🇴วัดเจ้าแม่กวนอิม เดินเล่นเซนาโด้สแควร์ 🍪🍬🥧ชิมขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า 💍🥾👠👗👜ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน พีเรียดสงกรานต์เปิดให้จองแล้วนะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม02-3205588 สายด่วน081-8041230 คุณกุ้ง/ฝน/หลิว
โปรดีๆมาบอกต่อจร้า #cpholidays #cheapairticket#hongkong#emirates #flybetterflyemirates #ซีพีฮอลิเดย์
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอขวัญและท่านเจ้าสัวที่ให้เราดูแลทริปนี้นะคะ  @cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #privatetrip#peninsulahongkong #หมอขวัญแม่นเว่อร์ 🎉🙏🇭🇰
🙏กราบขอบพระคุณที่ให้โอกาส@cpholidays ดูแลทริป VVIP ขอให้สมหวังทุกประการนะคะ #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #หมอขวัญแม่นเวอร์ #peninsulahongkong #hongkong #rollsroyce #privatetrip#vvip @morkwan_manver 🙏
Hong Kong Disneyland 🇭🇰สวนสนุกที่อยู่ไกล้ๆเตรียมพบกับการเปิดตัวของเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Ant-Man and The Wasp ที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคม62นี้ สนใจจองห้องพักในHong Kong Disney hotel และบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ติดต่อ C.P.Holidays 02-3205588 ตัวแทนอย่างเป็นทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #Antman#TheWasp#Ironman#Ironmanexperience#Marvel#AsiaMarvelHub#AntmanAndTheWaspNanoBattle
🤩เรทฮ่องกง🇭🇰ก็เริศ 🇯🇵ญี่ปุ่นก็ดีงาม ใครยังไม่มีแพลนจะเลือกไปใหน @cpholidays เพิ่มเพื่อนไว้นะจ๊ะ ทัวร์หรือแพคเกจราคาสบายๆ#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์ฮ่องกง🇭🇰👍 Cr: SuperRichTH
ขอบพระคุณคุณนานาและคุณเวย์และครอบครัวให้ @cpholidays มีโอกาสได้ดูแลทริปฮ่องกงนะคะ สนใจจัดทริปส่วนตัวเลือกห้องพักโรงแรม รถรับส่ง หรือจะร้านอาหารเราพร้อมดูแลค่ะ โทร02-3205588 ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ#ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #peninsulahongkong #privatetrip#lifestyle#dining#hongkong#travellifestyle #luxury
🙏คณะนักเรียนจากพัชระมิวสิคอะคาเดมี่ ศรีราชาเดินทางไปแข่งขันทางดนตรีที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25-28มกราคม2562 ขอให้คว้าชัยชนะรางวัลกลับมานะคะ กรุ๊ปแบบใหนเคาก็จัดได้ค่ะ ทุกประเทศด้วยทีมงานมืออาชีพ 🎉🇭🇰#กรุ๊ปนักเรียน#กรุ๊ปศึกษาดูงาน#ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #hongkong
🙏🙏กราบขอบพระคุณทุกการสนับสนุน@cpholidays มาตลอดนะ คำติชมของท่านเป็นกำลังใจและเราจะพัฒนารูปแบบการจัดแพคเกจและทัวร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเก่าทุกท่านที่เคยเดินทางกับ ซี.พี.ฮอลิเดย์ เพียงกลับมาใช้บริการกับเราในครั้งต่อๆต่อ ขอให้แจ้งวันเดินทางล่าสุด ทางเราขอมอบของที่ระลึกจากทางบริษัทให้กับทุกท่านค่ะ ไม่ว่าจะจองทัวร์หรือแพคเกจอิสระ(ของที่ระลึกมีจำนวนจำกำจัดนะคะ) #hongkong #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #besttravelagent#🇭🇰🎊🎉 @teewong #ขอบคุณ 🙏@welldonetravel our best partner
ยินดีต้อนรับ พร้อมออกเดินทางสู่ฮ่องกงค่ะ#cpholidays #hongkong#LegacyHKpremium#hongkong #ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์
กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเลี้ยงลูกค้า กลุ่มองค์กร ซี.พี.ฮอลิเดย์ จัดให้แบบพิเศษตามความต้องการจะงานเลี้ยงจัดโซนพิเศษเพื่อความเป็นส่วนตัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้เลยนะคะ ฮ่องกง 🇭🇰 มาเก๊า 🇲🇴ต้องมากับเราค่ะกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่จัดได้ตามความต้องการ 🙏ภาพจากงานเลี้ยงกลุ่มนักธุรกิจ Legacy Corp #legacyhkpremium #cpholidays#incentivegroup#vip#specialarrangement #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong#hongkong #ทัวร์ฮ่องกง#tour
ยินดีต้อนรับและ🙏ขอบพระคุณที่ได้ให้บริการนักธุรกิจทุก🎊🤴👸ท่าน#legacyhkpremium#cpholidays #vipgroup#legacy#ซีพีฮอลิเดย์ #ฮ่องกง#hongkong #tourhongkong#tour 🇭🇰#emirates #flybetter2019#flyemirates #hellowtomorrow
เตรียมพร้อมก่อนเดินทางคร๊า #เดินทางท่องเที่ยว #เตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน#การบินไทย#เดินทางด้วยเครื่องบิน# Cr. การบินไทย
FB Chat
Top