ติดตามเรา

Qatar Airways

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


East America 10วัน QR

East America 10วัน QR

กำหนดการเดินทาง 19-28พ.ย. // 28 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561 15-24 ก.พ. // 08-17 มี.ค. // 30 มี.ค.-08 เม.ย. // 26 เม.ย.-05 พ.ค. // 03-12 พ.ค.2562 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)   วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา  16.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833   วันที่ ..

69,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์คอเคซัส

ทัวร์ยุโรป แกรนด์คอเคซัส

กำหนดการเดินทาง มีนาคม 15 - 26 มีนาคม 2562 95,900.- เมษายน 10 – 21 เมษายน 2562 95,900.- พฤษภาคม 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562 95,900.- มิถุนายน 01 – 12 มิถุนายน 2562 95,900.- ตารางเที่ยวบิน วันบิน เมือง ..

95,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี

กรุงปร๊าก  – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์–คาสเซิ่ลฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกี้คลุมลอฟเมืองมรดกโลก เชสกี้บูเดอโจวิช – คาร์โลวีวารี –  ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง อัตราค่าบริการ ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก ..

38,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์Russia

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์Russia

HIGHLIGHT Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ พระราชวังเคลมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ช้อปปิ้งห้าง GUM -ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS ตลาดอิสไมโลโว่-หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย –Husky Park – สุนัขลากเลื่อนฮัสกี้ สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด ..

49,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน

แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 23.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   วันที่ 2 โดฮา – อาดานา –คัปปาโดเกีย  02.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยสายการบินQATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่QR837 05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมง) 07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาดานาโด..

32,900 บาท

แกรนด์โปรแลนด์ พ.ย.61 - มี.ค.62

แกรนด์โปรแลนด์ พ.ย.61 - มี.ค.62

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 05.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ P) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 09.35 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินQR831 13.25 เดินทางถึงกรุงโดฮาแวะเปลี่ยนเครื่อง 16.00 ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอว์โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR261 20.00 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ประเทศโปแลนด์นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้..

59,900 บาท

 ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี 9วัน

ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี 9วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR835   วันที่ 2 มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –ฟุสเซ่น 00.05น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมา..

49,900 บาท

Promotion อเมริกาตะวันออก 10วัน

Promotion อเมริกาตะวันออก 10วัน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา  16.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833   วันที่ 2 โดฮา –นิวยอร์ค–ล่องเรือเทพีเสรีภาพ– ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์ 00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาโดยเที่ยวบินที่  QR703 08.40 น..

72,900 บาท

South Africa 8วัน QR

South Africa 8วัน QR

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮาร์ 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 20.55 น. ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่QR 833   วันที่ 2 โดฮาร์ - เคปทาวน์ -เทเบิ้ล เมาเท่น 00.05น. เดินทางถึงกรุงโดฮาประเทศกาต้าร์ 01.55 น. ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR ..

87,900 บาท

การ์ตา สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี

การ์ตา สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –โดฮา - ชมเมืองโดฮา 11.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 14.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR839 18.00 ถึงสนามบินกรุงโดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง นำท่านออกเดินทางเข้าชมตัวเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์(ทัวร์แบบคณะส่วนตัว ไม่จอยกับกรุ๊ปอื่น)นำท่านแวะถ่ายรูปวิวฝั่งเมืองใหม่หรือNew Dohaเป็นย่านธุรกิจหรือย่านท..

39,900 บาท

บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน

บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ 23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   วันที่ 2 โดฮาร์ –กรุงโซเฟีย –พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR837 05.25 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเป..

59,900 บาท

ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี QR

ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลเวเกีย ฮังการี QR

กำหนดการเดินทาง 01-08 พ.ย. / 09-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. / 29 พ.ย. – 06 ธ.ค. // 01-08 ธ.ค.  / 04-11 ธ.ค. / 06-13 ธ.ค. 61 17-24 ม.ค. / 22-29 ม.ค. / 31ม.ค. - 06 ก.พ. // 06-13 ก.พ. / 10-17 ก.พ.  17-24 ก.พ. / 20-27 ก.พ.62 01-08 มี.ค. / 05-12 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 21-28 มี.ค. / 24-31 มี.ค. 62  ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) วันที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศย..

42,900 บาท

ยุโรปเอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน

ยุโรปเอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR835   วันที่ 2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา –โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ –เคมพ์เทิน 00.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร..

55,900 บาท

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ออกเดินทางวันที่  06-13 พ.ย. //08-15 พ.ย. // 15-22 พ.ย. //17-24 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค.// 06-13 ธ.ค. //12-19 ธ.ค.//30 ม.ค.-06 ก.พ. // 07-14 ก.พ. // 13-20 ก.พ.2562 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. //08-15 มี.ค. // 11-18 มี.ค. // 20-27 มี.ค. 2562 วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้า..

47,900 บาท

สแกนดิเวเนีย เดนมาร์ค สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ QR

สแกนดิเวเนีย เดนมาร์ค สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ QR

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา 17.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8 20.55 ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR833   วันที่ 2 โดฮา– โคเปนเฮเก้น –ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก –  ช้อปปิ้ง 23.40 ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สู่ประเทศเดนมาร์ค 01.35 ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ QR161 07.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีทางศ..

56,900 บาท

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8วัน QR

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8วัน QR

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)   วันที่ 2 โดฮา–เอดินเบอระ(สก๊อตแลนด์)- คาล์ตัน ฮิลล์- ปราสาทเอดินเบอระ - ชมเมือง 01.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระประเทศ..

55,900 บาท

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 23.40น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)   วันที่2โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม  – เขตเ..

59,900 บาท

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR831 12.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR113 19.55 น. เดินทางถึงสนา..

59,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– โดฮาร์ 16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 19.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 23.25น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)   วันที่ 2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซีย &nd..

63,900 บาท

แกรนดฺกรีซ 9วัน 2คืน

แกรนดฺกรีซ 9วัน 2คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัท คอยดูแลอำนวยความสะดวก 21.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837    วันที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ –แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน 00.50 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  01.50 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 211 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า..

73,900 บาท

แกรนด์ กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี

แกรนด์ กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8    วันที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ –แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน  02.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837  05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  07.30 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 203 12.10 น. นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรี..

75,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 28 ธ.ค. –06 ม.ค.62

แกรนด์ตุรกี 28 ธ.ค. –06 ม.ค.62

วันที่1(28 ธ.ค.61)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   วันที่2(29 ธ.ค.61)โดฮา – อาดานา –คัปปาโดเกีย  02.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยสายการบินQATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่QR837 05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมง) 07.25 น. ออกเดิน..

47,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ 8วัน QR

แกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ 8วัน QR

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –โดฮา –มิลาน(อิตาลี) 16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Qประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก 19.35 นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR833 23.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)   วันที่ 2 โดฮา –มิลาน–ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - หุบเขาเวอร์ซาสก้า - เบลลินโซนา 01.35 ออกเดิน..

62,900 บาท

แกรนด์สเปน9วัน

แกรนด์สเปน9วัน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR835   วันที่ 2 บาร์เซโลน่า – ชมเมือง –คาสติญองเดอลาพลาน่า 00.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเ..

69,900 บาท

แกรนด์เชค 8วัน QR

แกรนด์เชค 8วัน QR

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR833 23.55 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)   วันที่ 2 กรุงปร๊าก - คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเ..

44,900 บาท

แกรนด์โปรแลนด์ 9วัน 7คืน QR

แกรนด์โปรแลนด์ 9วัน 7คืน QR

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 05.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ P) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 08.35 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินQR831 12.10 เดินทางถึงกรุงโดฮาแวะเปลี่ยนเครื่อง 16.00 ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอว์โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR261 20.00 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ประเทศโปแลนด์นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้..

59,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 26 รายการ จากทั้งหมด 26 รายการ (จำนวน 1 หน้า)

IG ID: cpholidays

แก๊งไอติมจะไปบุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เที่ยวให้สนุกนะครับ ทัวร์ฮ่องกงหรือแพคเกจฮ่องกงมีให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ อยากได้แบบใหนปรึกษาเราได้ค่ะ 02-3205588 ซี.พี.ฮอลิเดย์ #ฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย#ทัวร์ดี#แพคเกจอิสระ#ราคามิตรภาพ #ทัวร์มาตรฐาน#โรงแรมแหล่งช้อปปิ้ง#ไกด์บริการดี#อาหารอร่อย#ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #tour#cpholidays
ภาพสวยๆจากกรุ๊ปคุณรัตนา มีครบทุกสิ่งคณะมีความสุขทางเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสจัดทริปให้ค่ะ สถานีต่อไปฮอกไกโดคุณรัตนาได้กล่าวไว้ 🤗🤗🤗#ทัวร์ดีต้องซีพีฮอลิเดย์#ทัวร์คุณภาพราคามิตรภาพ#บริการด้วยใจ#ไกด์ดูแลดี#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ญี่ปุ่น #กรุ๊ปส่วนตัว#cpholidays #japan #vipgroup
กราบขอบพระคุณคุณรัตนาและคณะที่ไว้ใจให้เราจัดกรุ๊ปVIPส่วนตัวพาคณะไปเที่ยวทุกรอบ ปีนี้ไปญี่ปุ่นสัมผัสอากาศหนาวและไม่พลาดต้องกับไกด์คู่ใจพี่เมย์คนนี้เท่านั้น @maymata168 #กรุ๊ปเหมาส่วนตัว#ญี่ปุ่น#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์VIP#cpholidays #ลูกค้าประจำ#cpholidays#ทัวร์ญี่ปุ่น #cpทัวร์ทั่วโลก#ไกด์มืออาชีพ#บริษัททัวร์ซีพีฮอลิเดย์#ทัวร์ดี#ทัวร์คุณภาพ
The Peninsula Hong Kong ! จองที่นี่มีคุ้มและครบกว่าจองเองแน่นอน สอบถามรายละเอียด 02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจVIP#เพนนินซูล่า #peninsulahotel#hongkongpeninsula #luxuryhotels #hongkong#hongkongsmiletrip
อาจารย์หมอขวัญบอกไม่ต้องพูดเยอะ จองเลยจ๊ะ 098-9801083-081-8042230 ฝนหรือกุ้ง สะดวกโทรออฟฟิศ 02-3205588 #hongkongsmiletrip #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #ซินแสหมอขวัญ #เสริมดวงฮ่องกง#hongkong #fengshui
โปรดีๆมีให้คนที่ได้รับข่าวสารฉับไวเท่านั้น !!! @เพิ่มเพื่อนไว้เลยค่ะ#ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #ทัวร์ #โปรโมชั่น#แพคเกจทัวร์#ทัวร์ฮ่องกง#เกาหลี#ญี่ปุ่น #ทัวร์ญี่ปุ่น #hongkongsmiletrip #hongkong#japan#korea
⚡️⚡️⚡️flash sale มาอีกแล้วคร๊าาพีเรียดหลังปีใหม่ แต่ยังได้สัมผัสอากาศเย็นเดินเล่น ช่อปปิ้งสบายๆ รีบๆๆนะคร๊าตั๋วโปรมาไวหมดไว รีบโทรเลยค่ะ 098-9801083/081-8042230/084-6454659 หรือ 02-3205588 #แพคเกจทัวร์#ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ดีมีมาตรฐาน#ฮ่องกวต้อวไปกับซีพี#ราคาดีไม่มีเท#โรงแรมจริงตามโฆษณา#บินจริงไม่จกตา
กราบขอบพระคุณขนมอร่อยๆจากคุณปิ๊ปปี้ (ภัทรพล พึ่งบุญพระ)ที่กรุณาน้องๆในบริษัทซีพีฮอลิเดย์ ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติที่เลือกใช้บริการกับทางบริษัทค่ะ #himagazine#peepy_hi_mag #mother Lee & Peepy#peepyandmotherlee #influencer
สอบถามทัวร์ แพคเกจทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว วางแผนการเดินทาง โทรหาเรานะคะ ซี.พี.ฮอลิเดย์ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สายด่วน 091-4659665 ชานน หรือ 084-6454659 ภารดี ค่ะ #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์อิสระ#peninsulahongkong #mandarinorientalhongkong #ritzcatlton#japantour#taiwan#dubai #london #travelplanner#incentivegroup#privatetour#cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #
✨✨INTRODUCING THE PENINSULA YACHT บริการใหม่ล่าสุดจาก The Peninsula hongkong ช่องเรือชมอ่าววิคตอเรียชม Symphony of light ยามค่ำคืน พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่ม ไวน์ แชมเปญ ตลอดระยะเวลา 90 นาทีให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกและยามค่ำคืน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-9801083 น้องฝนค่ะ ถ้าเพนนินซูล่าฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์นะคะ ราคาดี บริการประทับใจ #ซีพีฮอลิเดย์ #เพนนินซูล่าฮ่องกง#cpholidays #peninsula #peninsulahongkong #packagevip
ล่องเรือชิลๆจากอะสากุสะไปที่โอไดบะจร้า กรุ๊ปนี้ได้ครบทุกอย่าง ไม่ต้องกังวลหากกรุ๊ปเรามีผู้สูงอายุไปด้วยก็ขึ้นลงสบายๆค่ะ สนใจจัดกรุ๊ปเส้นทางญี่ปุ่นสอบถามได้นะคะ 084-6454659 ซี.พี.ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น#ซีพีฮอลิเดย์ #ญี่ปุ่น
🙏ขอบพระคุณคณะคุณตุ๊ มัลลิกานะคะ พาน้องๆในบริษัทไปเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้ ทุกคนแฮ๊ปปี้เราก็ดีใจคร๊าาา 😄😄 สนใจจัดกรุ๊ปญี่ปุ่นเส้นทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะพาครอบครัว เพื่อน พนักงานบริษัท โทรปรึกษาเราได้นะคะ  ซี.พี.ฮอลิเดย์ 084-6454659 ยินดีให้บริการและคำปรึกษาออกแบบการเดินทางค่ะ#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ญี่ปุ่น #กรุ๊ปส่วนตัว#incentivegroup #japan#vip#nikko#tokyo#kawagoe #fujisan
🎉โปรแกรมฮ่องกง สิ้นปี - ปีใหม่ ✨เปิดพรีเรียตเพิ่มแล้วจ้าาา✨
🇭🇰ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป (3วัน2คืน) ⭐️ไฟท์สวย บินเช้า-กลับค่ำ
✈️สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค 🏩พักโรงแรม 4ดาว ใจกลางแหล่งช็อป
🛍ไกล้แหล่งช้อปปิ้ง 🎡นั่งกระเช้านองปิง 360
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โปวหลิน 🚩กำหนดเดินทาง 
30ธค - 01มค  ราคา 28,900
31ธค - 02มค  ราคา 27,900 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
✨ปีใหม่นี้..พาหนูๆไปเที่ยวกันจ้า✨
🇭🇰ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (3วัน2คืน)
⭐️ไฟท์สวย บินเช้า-กลับค่ำ
✈️สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค 🏩พักโรงแรม 4ดาว ใจกลางแหล่งช็อป
🎡สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
🙏🏻ไหว้พระวัดแชกง หวังต้าเซียน
🛍ช็อปปิ้งเพลินย่านดัง 🚩กำหนดเดินทาง 
30ธค - 01มค ราคา 30,900
31ธค - 02มค ราคา 29,900 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
🎉แพจเกจฮ่องกง 🇭🇰 พักโรงแรม5ดาวจ้า ✨
🚩เดินทาง 14-16 ธันวาคม
🏩พักโรงแรม Cordis Hongkong 5ดาว
✈️บิน Emirate 🛍ไกล้แหล่งช็อปปิ้ง
🙏🏻ไหว้พระเสริมบารมี
🚌รถรับส่ง ไป-กลับจ้า 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
✨รูปสวยๆจากสิงคโปรจ้า
🙏🏻ขอขอบคุณครอบครัวคุณนิดจ้า
✈️เดินทาง 27-29ตุลาคม 2018
💕โอกาสหน้าให้c.p.holidaysดูแลทริปดีๆอีกนะคะ
#ทัวร์สิงคโปร #cpholidays
🎊ให้ปีใหม่นี้ พิเศษ✨กว่าทุกปี🎈
🎉ฉลองปีใหม่ 2562 ที่ “ฮ่ อ ง ก ง”🇭🇰 แพคเกจฮ่องกง 3วัน 2คืน
✈️กำหนดเดินทาง
🚩30ธ.ค - 01ม.ค. 💰25,900฿
🚩31ธ.ค - 02ม.ค. 💰24,900฿ ✈️สายการบิคาเธย์แปซิฟิค
🏩พักโรงแรมดี 4ดาว
🙏🏻ไหว้พระเสริมสิริมงคล วันขึ้นปีใหม่
🛍ช็อปปิ้งจุใจ ย่านแหล่งช็อปชื่อดัง 💕สนใจสอบถามฝนได้นะคะ✨
📱091-401-3311 / 098-980-1083
🆔cpholidays2 / cpholidays5
🇭🇰ทัวร์ฮ่องกง Exclusive บินหรู พักหรู ✨ ✈️บิน Business Class Emirates A380
🏩พัก5ดาว Marco Polo Gateway Hotel 👉🏻ใจกลางห้างดัง Harbour City 🍽สุดอร่อยกับเป็ดปักกิ่งรมควันร้านMott 32
🌃ขึ้นพีคเทรมชมวิวรอบเกาะฮ่องกง
🚠กระเช้านองปิง 360 องศา 🙏🏻ไหว้พระวัดแชกงหมิว 🙏🏻เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 🛍ช้อปปิ้ง City Gate Outlet ✈️กำหนดเดินทาง
🚩23-25 พฤศจิกายน 5ที่‼️ 🏡บริษัท C.P.Holidays
💕สอบถาม/เช็คที่นั่งกับฝนได้จ้า
📱091-406-3311 / 098-980-1083
🆔cpholidays5 / cpholidays2
🎉ว้าวๆๆๆ รีวิวจ้า✨
🇭🇰แพคเกจฮ่องกง เข้าดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระขอพร
✈️เดินทาง 21-23 ตุลาคม 🙏🏻ขอขอบคุณ
✨ภาพสวยๆจากครอบครัวคุณโน๊ตจ้า
❤️น้องเกรซและน้องกู๊ด น่ารักมากๆเลยค้า
💕โอกาศหน้าให้cpholidays ดูแลทริปดีๆอีกนะคะ
#cpholidays #hongkong #disneylandhongkong
FB Chat
Top