ติดตามเรา

Qatar Airways

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ยุโรป อิตาลี ตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน     : 5 – 12 // 19 – 26 มิ.ย. 2561 เดือนกรกฏาคม     :  24 – 31 ก.ค.  ( วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมฯ ร.10 ) วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ – มิลาน 17.30 น.       คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง ..

53,555 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5 คืน

  เดือนมิถุนายน     : 5 – 12 // 19 – 26 มิ.ย. 2561 เดือนกรกฏาคม     :  24 – 31 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมฯร.10) วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ – มิลาน 17.30 น.      คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง 20.55 น.   &n..

57,555 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau)

  กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม : 19 – 27 พ.ค. //  26 พ.ค. – 3 มิ.ย.   เดือนมิถุนายน    :  2 – 10 มิ.ย.  // 9 – 17 มิ.ย.  //  23 มิ.ย. – 1 ก.ค. เดือนกรกฎาคม   :  7 –  15 ก.ค. วันที่แรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี) 17.00 น.       คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAY..

75,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน (May- Jul 2018)

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน (May- Jul 2018)

  กำหนดการเดินทาง   วันที่ 26 พ.ค. – 3 มิ.ย.   //  14 – 22 ก.ค.   วันแรก         กรุงเทพฯ – มิวนิค 17.00 น.     พร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 20.55 น.     ออกเด..

62,800 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top