ติดตามเรา

Vietjet Air

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์เวียดเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน บินเวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เวียดเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน บินเวียดเจ็ทแอร์

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ วันแรก       กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  (เย็น) 12.30น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3Viet Jet Air ( VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 15.50น.          ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 17...

10,999 บาท

ทัวร์เวียดเหนือ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก 3วัน บินเวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เวียดเหนือ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก 3วัน บินเวียดเจ็ทแอร์

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ วันแรก        กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ (เย็น) 12.30น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3Viet Jet Air ( VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 15.50น.          ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 ..

8,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
Top