ติดตามเรา

Air Asia

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

ทัวร์ พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

  โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย   วันแรก          กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกามä (-/กลางวัน/เย็น) 08.30น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 10.50น.  &n..

12,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย วันแรก       กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา  (-/กลางวัน/เย็น)    07.30 น.         พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 10.10 น.         ออ..

10,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น FULL FLOWERS HOKKAIDO 5D3N BY XJ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น FULL FLOWERS HOKKAIDO 5D3N BY XJ 2018

รายละเอียดโปรแกรม วันแรก      สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย 21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง) 23.55 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 วันที่สอง  สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮ..

29,900 บาท

ทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน สายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน สายการบินแอร์เอเชีย

วันแรก      กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน (เช้า/กลางวัน/เย็น) 03.30 น.             พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 06.10 น.             ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดย..

15,900 บาท

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

CODE: FD87 ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน ดินแดนเกาะสวรรค์บนดิน ณ บาหลี สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ????????พักย่านคูตา 3คืน ????????เมนูพิเศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว เดินทางโด..

16,888 บาท

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย   วันแรก          กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์                ä (-/-/เย็น)      08.30 น.         พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอ..

20,900 บาท

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย   วันแรก          กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์          ä (-/กลางวัน/เย็น)                                  ..

16,900 บาท

ทัวร์พม่า สักการะ 5 หมาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑเลย์

ทัวร์พม่า สักการะ 5 หมาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑเลย์

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย วันแรก         กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน  (/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)                                      09.30 น.         พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เ..

20,900 บาท

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม

    อัตราค่าบริการรวม ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย   วันแรก          กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก         ä (/-/เย็น)                        ..

11,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย วันแรก       กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด  (-/-/เย็น)                                                                                                ..

12,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย วันแรก        กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด (-/-/เย็น)                                                                                  11.30 น.      ..

11,900 บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย      วันแรก         กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี    (-/เย็น)                                         ..

13,900 บาท

ทัวร์เกาหลี SUPER X 5D3N

ทัวร์เกาหลี SUPER X 5D3N

Code KXJ12 : ทัวร์เกาหลี ซุปเปอร์ X  เที่ยวครบ จัดเต็ม สุดคุ้ม ราคาโดนใจ ♥ เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล  พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบน..

12,888 บาท

ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

    บินสบายๆกับสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่เหนื่อยเข้าย่างกุ้งบินออกมัณฑะเลย์  โปรแกรม 6 วัน 5 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย   วันแรก         กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน               ä(-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น) 09.30น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู..

28,900 บาท

ทัวร์Tokyo Fuji  ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้

ทัวร์Tokyo Fuji ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้

TOKYOFUJI 5D3N ซุปตาร์พิงค์กี้ พิงค์กี้ กำหนดการเดินทางเมษายน-กรกฎาคม 2561   โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ดอกชิบะ ซากุระ หรือ ดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ว..

21,888 บาท

ทัวร์Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์

ทัวร์Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์

TOKYO FUJI IBARAKI5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์(XJ) โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธ..

22,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 2

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 2

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ 01-05 มิถุนายน 2561 ..

19,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ บินแอร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ บินแอร์เอเชีย

โดยสายการบินไทย (THAI) ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอูเอะ ชมดอกไม้หลากหลายพรรณ ณ สวนคามิยุเบ็ทสึ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ เยือนหอนาฬิกา ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนโอโดริ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ   วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ..

29,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3

โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน 1 บัส 11-15 พฤษภาคม 2561 ..

22,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN)

โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน 1 บัส 30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561..

25,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แมวเหมียว (AUTUMN)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แมวเหมียว (AUTUMN)

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน 30 กันยายน-05 ตุลาคม 2561 ..

28,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 2

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 2

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอล์ อิสระเที่ยวเมืองโตเกียวและเมืองใกล้เคียง ตามสไตล์ท่านกำหนดเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 31 พฤษภาคม..

16,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ห้าดาว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ห้าดาว

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) นอนหรู พักโรงแรม 5 ดาว Keio Plaza ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิงค์มอส สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 ..

26,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ หลากหลายชนิด ณ สวนฮานาโนะ มิโยโกะ ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ และอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 17,888.- 7,900.- 1 ..

17,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5วัน3คืน ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5วัน3คืน ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edoอาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 ..

19,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5วัน3คืน ซุปตาร์ สุกี้แห้ง

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5วัน3คืน ซุปตาร์ สุกี้แห้ง

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ สุกี้แห้ง กำหนดการเดินทางเดือน  มิถุนายน-กันยายน 2561 โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอนนมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการอาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวั..

20,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5D3N

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร หอนาฬิกา สวนโอริ ตึกรัฐบาลเก่า ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ วันเดินทาง ..

23,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 28-31 พฤษภาคม..

19,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย...

ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย... โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ เยี่ยมชมหอนาฬิกา ตลาดปลา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ทานุกิโคจิ และซูซูกิโนะ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! ..

30,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายก..

28,888 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3D (FD)

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3D (FD)

SINGAPORE SO SHIOK!! By Air Asia (FD) >_<  HIGHLIGHT ของรายการ ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว..

11,999 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน บินแอร์เอเชีย

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย วันแรก        กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ  (เช้า/กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/เย็น) 04.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที..

11,900 บาท

ทัวร์เวียดเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงก์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 4วัน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงก์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 4วัน บินแอร์เอเชีย

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย วันแรก         กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา (เช้า/กลางวัน/เย็น) 04.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ) 07.00 น.    ..

12,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6วัน4คืน ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6วัน4คืน ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2

กำหนดการเดินทางเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2561 โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน 09-14 พฤษภาค..

23,888 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 34 รายการ จากทั้งหมด 34 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top