ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก

!! สาระน่ารู้ !!
แนะนำขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง( Passport ) สำหรับเด็ก
เราจะจัดเด็กๆไปอยู่ในหมวดของผู้เยาว์ โดยจะแบ่งออกเป็น
👶– ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
👦– ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ในกรณีหลังถือว่าโตแล้ว สามารถดำเนินการเองได้เลยโดยไม่ต้องนำพ่อ-แม่มา แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากพ่อแม่ หรือผู้มีอำนาจปกครองนำมาแสดงรับรองในวันที่ทำด้วยเท่านั้น
👱👩*ตัวพ่อและแม่ คือผู้ปกครองเด็ก ทั้งคู่ต้องแสดงตัวพร้อมลูก ณ วันที่ ไปทำหนังสือเดินทาง ( ต้องมีเซ็นเอกสาร ) และ อย่าลืมบัตรประชาชนพ่อแม่ กรณีที่พ่อหรือแม่ไม่ว่าง หรือ หย่าร้าง ต้องไปที่สำนักงานเขตก่อน เพื่อขอออกบันทึกหลักฐานว่าพ่อแม่ยินยอมให้เด็กทำหนังสือเดินทาง
🐰👧 สุดท้าย ขาดไม่ได้อย่าลืมเตรียมเงินสำหรับค่าทำหนังสือเดินทางด้วยนะคะ คนละ1,000 บาท และถ้าหากต้องการให้จัดส่งไปรษณีย์ จะมีค่าจัดส่งอีก 40 บาท
และ 60 บาท สำหรับ PSP
👯🐳 สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับทำ ( Passport ) สำหรับเด็ก มีแค่นี้แหละค่ะ 👈🐥🐧

passport-thai-png1