ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)

  • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)
  • มัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมทุ่งทะเลเจดีย - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดํา
  • วัดมนุหํา - วัดกุบยํางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหํารธรรมยันจี
  • มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ - พิธีล้ํางพระพักตร์พระมหํามัยมุนี - วัดมหํากันดํายงค์
  • สะพํานไม้อุเบ็ง - พระรําชวังมัณฑะเลย์พระรําชวังไม้สักชเวนํานจอง - วัดกุโสดอ
กำหนดเดินทาง:  กุมภาพันธ์ - เมษายน 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  พม่า พุกาม
รหัสทัวร์:  BT-MMR003_PG
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top