ติดตามเรา

China Airline

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ TRENDY TAIWAN (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ TRENDY TAIWAN (4 วัน 3 คืน)

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่ ..

25,999 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN CHUM CHAM

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN CHUM CHAM

  TAIWAN SONGKRAN   CHUM CHAM เดินทางวันที่ 14-18  เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)- พิพิธภัณฑ์กู้กง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊..

36,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN HUNSA

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN HUNSA

  TAIWAN SONGKRAN  HUNSA เดินทางวันที่ 10 - 16 เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊..

43,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SABAI

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SABAI

  TAIWAN SONGKRAN    SABAI เดินทางวันที่ 13-17  เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)- พิพิธภัณฑ์กู้กง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีน+ขาปูยักษ์,สเต็ก+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี..

36,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SANOOK

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SANOOK

  TAIWAN SONGKRAN    SANOOK เดินทางวันที่ 12 - 16  เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา  เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีน..

38,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SOD CHUEN

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SOD CHUEN

  TAIWAN SONGKRAN    SOD CHUEN เดินทางวันที่ 11 - 14  เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนกวางตุ้ง,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบ..

38,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SOD SAI

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SOD SAI

  TAIWAN SONGKRAN  SOD SAI เดินทางวันที่ 10 - 15 เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟ..

39,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SUPER

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN SUPER

  TAIWAN SONGKRAN  SUPER เดินทางวันที่ 10 - 16 เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบ..

42,900 บาท

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN YEN YEN

ทัวร์TAIWAN SONGKRAN YEN YEN

  TAIWAN SONGKRAN   YEN YEN เดินทางวันที่ 14-18  เม.ย. 61   เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China Airline ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-กระเช้าเมาคง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ..

33,900 บาท

ทัวร์TAIWAN TRENDY ALISHAN (5 วัน 4 คืน)

ทัวร์TAIWAN TRENDY ALISHAN (5 วัน 4 คืน)

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 2 คืน และไทเป 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถ..

28,999 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 10 รายการ จากทั้งหมด 10 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
Top