ติดตามเรา

Emirates Airline

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์รัซเซีย Delight Moscow 6 Days Apr-May 18

ทัวร์รัซเซีย Delight Moscow 6 Days Apr-May 18

รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ชมฟุตบอล ทีมชาติโปรตุเกส และ ทีมชาติโมร็อกโก     วันที่ 17 มิถุนายน 61      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก 22.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับก..

99,900 บาท

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow Football Match Denmark Vs France 6 Days

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow Football Match Denmark Vs France 6 Days

วันที่ 23 มิถุนายน 61      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก 22.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน วันที่ 24 มิถุนายน 61    ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท 01.35 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสา..

99,900 บาท

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow Football Match Germany Vs Mexico 6 Days

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow Football Match Germany Vs Mexico 6 Days

วันที่ 15 มิถุนายน 61      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก 22.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน วันที่ 16 มิถุนายน 61    ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท 01.35 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสห..

99,900 บาท

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท 02.20 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (æบริกา..

57,900 บาท

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow Zagorsk 6 Days 2018

ทัวร์รัซเซีย Russia Moscow Zagorsk 6 Days 2018

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สอง     ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท 02.20 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371    (บริการ..

37,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N หากเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหว้พระ   ขอพร บางท่านอาจเคยไปกินช้อป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ทริปนี้เราจะพาท่านสัมผัสฮ่องกงแนวใหม่ ขอบอกเลยว่าทริปฮ่องกง ทริปนี้พิเศษกว่าใครๆแน่นอน เราจะนำท่านสักการะ ไหว้พระ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนฮ่องกง ท่านไหนที่ยังไม่เคยทานของเด็ด เป็ดปักกิ่งรมควันในไม้แอปเปิ้ล ร้าน Mott 32 เราจัดให้ท่านอย่างแน่นอน ทริปนี้จะพาท่าน..

25,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton 3วัน 2คืน

**แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้ วันนี้ – 31 สิงหาคม 61 เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี (เสริมเตียง) ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี(ไม่เสริมเตียง) ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว STANFOTD HOLLVIEW ถึง 31 ส.ค. 61 เดินทาง อาทิตย์ – พุธ 10,900 9,..

10,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง Stanford Hillview  3วัน 2คืน บิน EK

แพคเกจฮ่องกง Stanford Hillview 3วัน 2คืน บิน EK

ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้   วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย      10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง 14.00 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์..

12,900 บาท

ทัวร์ยุโรป MONO SWISS 7 DAYS 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป MONO SWISS 7 DAYS 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

MONO SWISS 7 DAYS เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค   วันแรก    กรุงเทพฯ  (ไทย) 22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สอง  ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ (ยูเออี-สวิสฯ) 01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรต..

59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน ริเวียร่า นีซ มาร์เซย์ เอกซ์ซองโปรวองซ์ เมืองคานส์ ลียง เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 วันแรก     กรุงเทพฯ (ไทย) 22.00 น.    คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สอง   ดูไบ - นีซ - จัตุรัสเมสซิน่า    (ยูเออี-ฝรั่งเศส) 01.35 น. ..

53,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน แคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์ แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น  วันแรก          กรุงเทพฯ–ดูไบ    (ไทย) 17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยค..

49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

DUTCH VENICE VISIT GIETHOORN ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านกังหันและล่องเรือหลังคากระจก ปารีส  หอไอเฟล  ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์ บรูจจ์ บรัสเซลล์  อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ      วันแรก    กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 17.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต..

40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี8 วัน ริเวียร่า เมืองคานส์ มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟรอเรนซ์ นครรัฐวาติกัน กรุงโรม เดินทาง 26 มิ.ย. – 03 ก.ค. 61 ราคา 49900 บาท / ท่าน เดินทาง 24 - 31 ก.ค. / 9 – 16 ส.ค. 61 ราคา 53900 บาท / ท่าน รวมวีซ่าแล้ว วันแรก     กรุงเทพฯ                      (ไทย) 22.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขา..

49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน สายการบินเอมิเรตส์

สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน เอดินเบอระ กลาสโกว์ วินเดอร์เมียร์ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ์ ลอนดอน บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์ วันแรก           กรุงเทพฯ  (ไทย) 21.00น.         พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก วันที่สอง        ดูไบ-กลาสโกว์-กล..

62,900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน สายการบินเอมิเรตส์

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน พักบนเรือสำราญ DFDS  Buffet SEAWAYS + Scandinavian วันแรก       กรุงเทพฯ-ดูไบ                                  22.00น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอย..

62,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet     บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง วันแรก          กรุงเทพฯ  (ไทย) 22.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวย..

40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ บรัสเซล จัตุรัสกรองปลาซ แฟรงค์เฟิร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ กอลมาร์ สตราบูร์ก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ท่องเที่ยวเมืองซูค พิเศษ  ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่ และ เขตป่าดำ Black Forest  วันแรก       กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  (ไทย) 22.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก 01.15..

40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค วันแรก           กรุงเทพฯ(ไทย)  17.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก 20.35 น.   ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประ..

40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ อินส์บรูค เมืองเก่าเวโรน่า มิลาน ดูโอโม ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet วันแรก          กรุงเทพฯ  (ไทย) 18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร..

42,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน สายการบินเอมิเรตส์

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน วันแรก         กรุงเทพฯ  (ไทย) 18.00 น.         คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให..

45,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน สายการบินเอมิเรตส์

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน มิวนิค นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต โคโลญ - ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ วันหนึ่ง       กรุงเทพฯ  (ไทย) 17.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ..

43,900 บาท

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์

โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย มาดริด พิเศษ!!! ชมโชว์ระบำฟลาเมงโก้ ชิมหมูหัน  Suckling Pig (Michelin recommended) วันแรก       กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย) 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9  แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สอง         ดูไบ-ลิสบอน..

53,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง Disneyland 3 วัน 2 คืน เดือน  พ.ค.-ก.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง Disneyland 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61

โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก  สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!! นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน   วัดหวังต้าเซียน... เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน...ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428 ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท กำหนดการเดินทาง :  พฤษภาคม – กรกฎาคม  แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม พฤษภาคม : ..

18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 360 องศา 3วัน 2คืน พ.ค.-ก.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 360 องศา 3วัน 2คืน พ.ค.-ก.ค.61

โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน...ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428 ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม |  กำหนดการเดินทาง  พฤษภาคม :  1..

16,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง Stanford Hillview  3วัน 2คืน 13-15 พ.ค.61 Eco

แพคเกจฮ่องกง Stanford Hillview 3วัน 2คืน 13-15 พ.ค.61 Eco

กำหนดการเดินทาง : 13-15 พฤษภาคม 2561 **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้    วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย      10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่น..

12,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 360 องศา 3 วัน 2 คืน เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 61

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 360 องศา 3 วัน 2 คืน เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 61

โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 61   ..

17,900 บาท

แแพคเกจทัวร์ฮ่องกง Empire Hotel Kowloon 3D2N

แแพคเกจทัวร์ฮ่องกง Empire Hotel Kowloon 3D2N

      วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี (เสริมเตียง) ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี(ไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว 12-14 เม.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 5,500 13-15 เม.ย. 2561 19,900 19,900 19,900 5,500 14-1..

16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง Mandarin Oriental Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Mandarin Oriental Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

  MADARIN ORIENTAL HOTEL   ราคาผู้ใหญ่เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี พักเดี่ยว มีนาคม - สิงหาคม 61 34,900.- 21,900 19,900 ราคาผู้ใหญ่เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี พักเดี่ยว มีนาคม - สิงหาคม 61 33,900.- 20,900 19,900 ..

33,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3D 2N

ทัวร์ฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3D 2N

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว HONG KONG AIRLINES วันนี้ ถึง  31 ส.ค. 61 30,900 19,900 5,000 19,000 EMIRATES AIRLINE วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 61 32,900 20,900 5,000 19,000   ..

30,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง The Langham Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง The Langham Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

The Langham Hong Kong ตั้งอยู่ในใจกลางของ Tsim Sha Tsui ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง และความบันเทิงมากมายของฮ่องกง พร้อมบริการสุด Exclusive อย่างครบครันจากโรงแรม     ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี พักเดี่ยว วันนี้ – ส.ค. 61 26,900.- 18,900 13,000 T’ang Court 29,900.- 22,900 ..

25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง MICHELIN STAR Business Class  3D 2N

ทัวร์ฮ่องกง MICHELIN STAR Business Class 3D 2N

PACKAGE HONGKONG MICHELIN STAR 3D 2N **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้  มีนาคม-สิงหาคม 61 หากเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหว้พระ ขอพร บางท่านอาจเคยไปกินช้อป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ขอบอกเลยว่าทริปฮ่องกง ทริปนี้พิเศษกว่าใครๆแน่นอน เราจะนำท่านสักการะ ไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนฮ่องกง และ ทานอาหารระดับ Michelin’s Star โดยสายการบิน Emirates A380 เครื..

21,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง พักฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท บินเอมิเรตส์ 3วัน 2คืน

แพคเกจฮ่องกง พักฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท บินเอมิเรตส์ 3วัน 2คืน

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว EMIRATES AIRLINE ถึง  31 ส.ค. 61 19,900 18,900 3,500 7,000   วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –  Disney's Hollywood Hotel    10.30 น.    ..

19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง Business Class 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจฮ่องกง Business Class ใครก็บินได้ 3D2N พัก Stanford Hillview Hotel 4 ดาว ไม่บังคับ CITY TOUR   เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี (เสริมเตียง) ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี(ไม่เสริมเตียง) ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว HONG KONG AIRLINES  มีนาคม - สิงหาคม  61 เดินทาง อาทิตย์ – พุธ 16,900 1..

16,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton 3วัน 2คืน

**แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้ วันนี้ – 31 สิงหาคม 61 วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย      10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง 14.00 น.&n..

12,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน Eco

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน Eco

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL  3วัน 2คืน กำหนดการเดินทาง :  มีนาคม- สิงหาคม 2561 **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้     วันแรก           กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย     10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (E..

16,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL  3วัน 2คืน กำหนดการเดินทาง :  วันนี้ - สิงหาคม 2561   มีนาคม 9-11 / 16-18 เมษายน 6-8 / 13-15 / 14-16 / 28-30 / 29 เม.ย.-1 พ.ค.       วันแรก           กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย     10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณ..

23,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton Hotel 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton Hotel 3วัน 2คืน

  กำหนดการเดินทาง :   วันนี้ - สิงหาคม 2561 ​ วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย     10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง 14.00 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 18.05..

18,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 37 รายการ จากทั้งหมด 37 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top