ติดตามเรา

Emirates Airline

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์GG02 (D)(EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

ทัวร์GG02 (D)(EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

    กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ : 10  – 18 ก.พ.//18  – 26ก.พ.// 24 ก.พ. – 4 มี.ค. 61 เดือนมีนาคม : 3 – 11 มี.ค.//17 – 25 มี.ค.  // 24 มี.ค.  – 1เม.ย.//30 มี.ค. –7 เม.ย.   61 วันแรก (1)    กรุงเทพฯ–ปารีส 17.30 น.          คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK)ส..

75,999 บาท

ทัวร์GG02 (EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

ทัวร์GG02 (EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

    กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน 2561  5 – 13เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์)     //     6 – 14 เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์)     //     7 – 15เม.ย. (วันสงกรานต์)     //     13 – 21 เม.ย.(วันสงกรานต์)     //     28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วันแรงงาน) วันแรก (1)    กรุงเทพฯ &ndash..

89,900 บาท

ทัวร์GG09 (EK) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์GG09 (EK) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

        กำหนดการเดินทาง   วันแรก (1)    กรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาลี) 17.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ประตู 8 สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง 21.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองมิลานโดยเที่ยวบินที่EK373 / EK101แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมื..

99,900 บาท

ทัวร์GG12 (EK)  เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี

ทัวร์GG12 (EK) เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี

    กำหนดวันเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์:10  – 18 ก.พ. เดือนมีนาคม:10 – 18 มี.ค.//24 มี.ค.  – 1เม.ย.//30 มี.ค. – 7 เม.ย. 61 วันแรก            กรุงเทพฯ–มิวนิค 17.00 น.      พร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์T ประตู 8 สายการบิน           &..

59,999 บาท

ทัวร์GG12 (EK)  เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี (April)

ทัวร์GG12 (EK) เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี (April)

    กำหนดวันเดินทาง เดือน เมษายน 2561: 5 – 13เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์) // 6 – 14 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 13 – 21 เม.ย.(วันสงกรานต์)// 14 – 22 เม.ย.(วันสงกรานต์) //  28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วันแรงงาน) วันแรก            กรุงเทพฯ–มิวนิค 17.00 น.      พร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์T ประตู 8..

71,900 บาท

ทัวร์ดูไบ A SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK)

ทัวร์ดูไบ A SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK)

แถมฟรี !!  ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์   ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง เมนูสุด..

39,555 บาท

ทัวร์ดูไบ B SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK)

ทัวร์ดูไบ B SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK)

แถมฟรี !!  ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์   ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง เมนูสุดพิเศ..

39,888 บาท

ทัวร์ดูไบ C SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 6DAYS 4NIGHT (EK)

ทัวร์ดูไบ C SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 6DAYS 4NIGHT (EK)

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ำ โรงแรมที่พัก หรือเทียบเท่า 1 กรุงเทพฯ-ดูไบ ✈ ✈ O Holiday Inn Express 2 ดูไบ- DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- DUBAI FRAME- ทัวร์ทะเลทราย (4WD)  O O O Holiday Inn Express ..

40,888 บาท

ทัวร์ดูไบ DUBAI RED LOBSTER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ดูไบ DUBAI RED LOBSTER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf      ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง ***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุ..

39,911 บาท

ทัวร์ดูไบ HIGTLIGHT DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 2NIGHT (EK)

ทัวร์ดูไบ HIGTLIGHT DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 2NIGHT (EK)

แถมฟรี !!  ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์   ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall และ Emirates Mall เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง ..

38,555 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี TG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี TG

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง)  21.30 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8  เคาท์เตอร์D  00.50 น.   เหิรฟ้าสู่มิวนิก...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG924 (บินตรง) ***นำคณะบินตรง...ถึงกรุงมิวนิกเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** วันที่สอง   มิวนิก(เยอรมนี)-พระราชวังนิมเฟนบวร์ก-จตุรัสมาเรียนพลัทซ์-ปราสา..

72,900 บาท

ทัวร์อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 10 วัน TG_สงกรานต์ 07-16 เมษายน

ทัวร์อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 10 วัน TG_สงกรานต์ 07-16 เมษายน

วันแรก(07เม.ย.60)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ลอนดอน(อังกฤษ)    22.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทย… เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการ 00.15 น.       เหิรฟ้าสู่ลอนดอน...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG910 (บินตรง) ***นำคณะบินตรง...ถึงลอนดอนช่วงเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อ..

125,000 บาท

EUROPE KEUKENHOF 9 DAYS เยอรมนี-เนเธอน์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักแซมเบิร์ก 9 วัน TG

EUROPE KEUKENHOF 9 DAYS เยอรมนี-เนเธอน์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักแซมเบิร์ก 9 วัน TG

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมนี) บินตรงไม่ต่อเครื่อง 21.00 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8  เคาท์เตอร์D  23.45 น.  เหิรฟ้าสู่แฟรงค์เฟิร์ท...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG920 (บินตรง) ***นำคณะบินตรง...ถึงแฟรงค์เฟิร์ทเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** วันที่สอง   แฟรงค์เฟิร์ท - โรเธนบอร์ก (เ..

79,900 บาท

PROMOTION 4_อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส9วันTG_นอนสวิส 2 คืน TG

PROMOTION 4_อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส9วันTG_นอนสวิส 2 คืน TG

พักสวิส 2 คืน+เข้ามิลาน+รวมเรือกอนโดร่า+ขึ้นหอไอเฟล+รถไฟด่วนTGV พิชิตจุงเฟรา TOP OF EUROPE+ล่องเรือแม่น้ำแซนน์+พระราชวังแวย์ซายย์+พิพิธภัณฑ์ลูฟร์+หมูบ้านน้ำตก เลาเทอร์บรุนเน่น์ วันแรกของการเดินทาง(1)       สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เครื่องใหม่ล่าสุด 21.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต..

79,900 บาท

SCANDINAVIA 9 DAYS_TG+บินภายใน 10-18 APR

SCANDINAVIA 9 DAYS_TG+บินภายใน 10-18 APR

วันแรก (1)       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 22.00 น.            พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการ วันที่สอง (2)    โคเปนฮาเกน(เดนมาร์ก) – พระราชวังโรเซนบอร์ก – ห้องมงกุฎ – น้ำพุเกฟิออน – พระราชวังอมาเรียนบอร์ก – เมอร์เมด – ถนนสตร้อยท์ – ล่องเรือสำราญ ..

105,900 บาท

ทัวร์Delight Croatia

ทัวร์Delight Croatia

Grand Croatia 8 Days ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิกโวดิเซ่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่   วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ– ดูไบ 22.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก   วันที่สอง     ดูไบ- ซาเกร็บ– ซาดาร์ 01.15 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศ..

49,900 บาท

ทัวร์Delight France (EK)

ทัวร์Delight France (EK)

Delight France 7 วัน ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน La Vallee Village Outlet มงแซงต์มิเชล วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 17.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก 20.35 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ E..

45,900 บาท

ทัวร์France Alsace Swiss Titlis Italy

ทัวร์France Alsace Swiss Titlis Italy

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน ปารีส –แรงส์– กอลมาร์– สตราสบูร์ก– ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ลูเซิร์น แองเกิลเบิร์ก– ทิตลิส– โคโม่ - ลูกาโน่– มิลาน วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ– ดูไบ 17.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35 น.   &nbs..

49,900 บาท

ทัวร์France Belgium Netherland  Tulip Festival

ทัวร์France Belgium Netherland Tulip Festival

TULIP FESTIVAL 2018 ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ปารีส  หอไอเฟล  ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์ La Vallee Village Outlet  ล่องเรือบาโตมุช บรูจจ์   บรัสเซลล์  เทศกาลทิวลิป สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ   วันที่หนึ่ง  กรุงเทพ 17.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35น.&n..

39,900 บาท

ทัวร์France Italy Mediterranean Coastline

ทัวร์France Italy Mediterranean Coastline

ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี8 วัน ริเวียร่า เมืองคานส์ มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟรอเรนซ์ นครรัฐวาติกัน กรุงโรม   วันแรก     กรุงเทพฯ                      (ไทย) 22.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก   วันที่สอง   ..

49,900 บาท

ทัวร์France Switzerland Glacier 3000 (Nice-Geneve)

ทัวร์France Switzerland Glacier 3000 (Nice-Geneve)

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์7 วัน ริเวียร่า นีซ มาร์เซย์ เอกซ์ซองโปรวองซ์ เมืองคานส์ ลียง เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000   วันแรก       กรุงเทพฯ                                    (ไทย) 22.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้า..

49,900 บาท

ทัวร์Grand Germany

ทัวร์Grand Germany

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน  มิวนิค นอยชวานสไตน์ –นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต โคโลญ- ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND-ดุสเซลดอร์ฟ     วันหนึ่ง       กรุงเทพฯ                   (ไทย) 17.00น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9แถว T สายการบินเอ..

39,900 บาท

ทัวร์Italy Milan Switzerland 7 Days

ทัวร์Italy Milan Switzerland 7 Days

Italy Milan Switzerland 7 Days มิลาน – เวนิส – ทาส์ช – เซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 3000 – โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – ลูเซิร์น พิเศษ!! สัมผัส 2 ยอดเขา Matterhorn & Glacier 3000 (ขึ้นกระเช้า) นั่งรถไฟ ทาส์ซ - เซอร์แมท - ทาส์ซ วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 18.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู ..

42,900 บาท

ทัวร์Promotion Swiss

ทัวร์Promotion Swiss

PROMOTION SWITZERLAND 7 DAYS เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น   วันแรก       กรุงเทพฯ                    (ไทย) 22.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T ..

49,900 บาท

ทัวร์Scandinavia Norway Sweden Denmark

ทัวร์Scandinavia Norway Sweden Denmark

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน พักบนเรือสำราญ DFDS Buffet SEAWAYS + Scandinavian   วันแรก        กรุงเทพฯ-ดูไบ                                  22.00น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์(EK)เจ้าห..

59,900 บาท

ทัวร์Scotland Wales England

ทัวร์Scotland Wales England

 สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน  เอดินเบอระ กลาสโกว์ วินเดอร์เมียร์ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ์ ลอนดอน บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์     ​วันแรก        กรุงเทพฯ                    (ไทย)  21.00น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)..

59,900 บาท

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ (EK)

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม – กีร์ธฮอร์น – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์ พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 17.30 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อ..

42,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

♦ สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!! ♦ นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน   ♦ วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ ♦ นั่งพีคแทรม , ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ♦ ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต , จิมซ่าจุ่ย , ซิตี้เกจ เอาท์เลท ♦ โดยสายการบินเอมิเรตส์ AIRBUS A380  ♦ แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม      กำหนดการเดินทาง   มีนาคม-เมษายน61  ..

19,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี (EK)

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี (EK)

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์ พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 17.00 น.         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก 20.35 น.   ..

39,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 360 องศา 3 วัน 2 คืน เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 61

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 360 องศา 3 วัน 2 คืน เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 61

โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 61   ..

17,900 บาท

แแพคเกจทัวร์ฮ่องกง Empire Hotel Kowloon 3D2N

แแพคเกจทัวร์ฮ่องกง Empire Hotel Kowloon 3D2N

      วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี (เสริมเตียง) ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี(ไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว 12-14 เม.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 5,500 13-15 เม.ย. 2561 19,900 19,900 19,900 5,500 14-1..

16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน เม.ย61

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน เม.ย61

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน เม.ย 61 HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N หากเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหว้พระ   ขอพร บางท่านอาจเคยไปกินช้อป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ทริปนี้เราจะพาท่านสัมผัสฮ่องกงแนวใหม่ ขอบอกเลยว่าทริปฮ่องกง ทริปนี้พิเศษกว่าใครๆแน่นอน เราจะนำท่านสักการะ ไหว้พระ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนฮ่องกง ท่านไหนที่ยังไม่เคยทานของเด็ด ของอร่อย เราจัดให้ท่านอย่างแน่นอน ทริปนี้จะพาท่านตลุย กินๆ เที่ยวๆ ช้อปๆ ให้หน..

29,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง Mandarin Oriental Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Mandarin Oriental Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

  MADARIN ORIENTAL HOTEL   ราคาผู้ใหญ่เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี พักเดี่ยว มีนาคม - สิงหาคม 61 34,900.- 21,900 19,900 ราคาผู้ใหญ่เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี พักเดี่ยว มีนาคม - สิงหาคม 61 33,900.- 20,900 19,900 ..

33,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง The Ritz-Carlton Hotel Hong Kong Business Class 3D 2N

ทัวร์ฮ่องกง The Ritz-Carlton Hotel Hong Kong Business Class 3D 2N

สัมผัสฮ่องกงด้วยวิวที่สวยที่สุด บนตึกที่สูงที่สุดของฮ่องกง กับแพคเกจสุดหรู The Ritz-Carlton Hong Kong  พร้อมบริการสุด Exclusive อย่างครบครันจากโรงแรม ประเภทห้อง + บิน EK ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี + 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว CLUB DELUXE ROOM 35,900.- 20,900.- 24,900.- CLUB DELUXE HARBOUR ..

34,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3D 2N

ทัวร์ฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3D 2N

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว HONG KONG AIRLINES มี.ค. –  31 ส.ค. 61 34,900 19,900 5,000 19,000 EMIRATES AIRLINE มี.ค. –  31 ส.ค. 61 35,900 20,900 5,000 19,000 ..

34,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง The Langham Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง The Langham Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

The Langham Hong Kong ตั้งอยู่ในใจกลางของ Tsim Sha Tsui ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง และความบันเทิงมากมายของฮ่องกง พร้อมบริการสุด Exclusive อย่างครบครันจากโรงแรม     ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี พักเดี่ยว ก.พ. – 31 มี.ค. 61 27,900.- 18,900 18,000 T’ang Court 30,900.- 22,900 ..

26,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง MICHELIN STAR Business Class  3D 2N

ทัวร์ฮ่องกง MICHELIN STAR Business Class 3D 2N

PACKAGE HONGKONG MICHELIN STAR 3D 2N **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้  มีนาคม-สิงหาคม 61 หากเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหว้พระ ขอพร บางท่านอาจเคยไปกินช้อป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ขอบอกเลยว่าทริปฮ่องกง ทริปนี้พิเศษกว่าใครๆแน่นอน เราจะนำท่านสักการะ ไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนฮ่องกง และ ทานอาหารระดับ Michelin’s Star โดยสายการบิน Emirates A380 เครื..

21,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton Hotel 3D2N  07-09 เม.ย. Eco

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton Hotel 3D2N 07-09 เม.ย. Eco

  กำหนดการเดินทาง :  7-9 เมษายน 2561 **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้     วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย      10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน ก..

14,900 บาท

ทริปไหว้พระกับ อาจารย์หมอขวัญ แม่นเว่อร์  3วัน 2คืน

ทริปไหว้พระกับ อาจารย์หมอขวัญ แม่นเว่อร์ 3วัน 2คืน

  ทริปไหว้พระกับ อาจารย์หมอขวัญ แม่นเว่อร์ ♦ โดยสายการบินเอมิเรตส์ AIRBUS A380  ♦ นั่งกระเช้า 360 องศา ♦ ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ♦ ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ♦ นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ♦ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ♦ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ ♦ ขอพรเจ้าแม่ทับทิมวัดทินหัว ♦ พิเศษ!!ทานมิชลินสตาร์ ณ ภัตตาคาร NANHAI NO.1 ♦ ช้อปปิ้งสุดมันส์ถนนนาธาน / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท ..

24,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง สงกรานต์ พัก Disneyland  4D3N

แพคเกจฮ่องกง สงกรานต์ พัก Disneyland 4D3N

​ วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กอายุ 3 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาเด็กอายุ 2 - 3 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 คน พักเดี่ยว 12-15 เม.ย. 61 28,900 27,900 25,900 12,000 ทารก 0-2 ปี 7,000 บาท วันแรก        กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Disney E..

28,900 บาท

แพคเกจทัวร์  VIP ThePeninsula Hongkong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ VIP ThePeninsula Hongkong Business Class 3วัน 2คืน

พิเศษมาหลายท่าน ท่านที่ 3  ลด 10,000 บาท *เตียงเสริม เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาท่านที่ 3 พักเดี่ยว 14 – 16 เม.ย. 61 39,900.- 29,900.- 19,000.-       *Limousine service (Rollsroy..

39,900 บาท

แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน

แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน

​โดยสายการบินเอมิเรตส์ AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก  นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม...อ่าวรีพัลส์เบย์...ช้อปปิ้งสุดมันส์จิมซาจุ่ย  เลือกซื้อ!!...ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์…สนุกสุดหรรษากับเหล่าตัวการ์ตูน มาเก๊า...พักสุดหรูระดับ 6 ดาว The Venetian Macao Resort ห้อง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย วัดเจ้าแม่กวนอิม600 ปี....

26,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง พักDisney บิน เอมิเรตส์ 3D2N

แพคเกจฮ่องกง พักDisney บิน เอมิเรตส์ 3D2N

สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ !! พักใน Disney's Hollywood Hotel 1 Nigh / พัก Eaton Hong Kong Hotel 4* 1 Nigh บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ไหว้พระฮ่องกง  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน  เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กอายุ 3 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาเด็กอายุ 2 - 3 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 คน พักเดี่ยว ..

18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง Business Class 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจฮ่องกง Business Class ใครก็บินได้ 3D2N พัก Stanford Hillview Hotel 4 ดาว ไม่บังคับ CITY TOUR   เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เริ่มต้น ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี (เสริมเตียง) ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี(ไม่เสริมเตียง) ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว HONG KONG AIRLINES  มีนาคม - สิงหาคม  61 เดินทาง อาทิตย์ – พุธ 16,900 1..

16,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton 3วัน 2คืน

  กำหนดการเดินทาง  มีนาคม - สิงหาคม 2561 **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้ วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย      10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่ง..

12,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน Eco

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน Eco

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL  3วัน 2คืน กำหนดการเดินทาง :  มีนาคม- สิงหาคม 2561 **แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ** ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้     วันแรก           กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย     10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (E..

16,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL  3วัน 2คืน กำหนดการเดินทาง :  วันนี้ - สิงหาคม 2561   มีนาคม 9-11 / 16-18 เมษายน 6-8 / 13-15 / 14-16 / 28-30 / 29 เม.ย.-1 พ.ค.       วันแรก           กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย     10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณ..

23,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton Hotel 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Eaton Hotel 3วัน 2คืน

  กำหนดการเดินทาง :   วันนี้ - สิงหาคม 2561 ​ วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย     10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง 14.00 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 18.05..

18,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 48 รายการ จากทั้งหมด 48 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
Top