ติดตามเรา

Emirates Airline

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


Germany Austria Czech Hungary 8D 5N (EK)
ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน Business Class

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน Business Class

  โปรแกรม HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N ราคาเริ่มต้นที่ (บาท) 28,900 เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 62 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุ๊ปคณะ 16 – 20 ท่าน/คณะ ที่พัก Marco Polo Gateway Hotel /  Cordis Hotel หรือเทียบเท่า 5* รถโค้ช รถโค้ชปรับอากาศขนาดตามจำนวนของผู้เดินทาง อาหาร อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหาร..

28,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน

     โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน ราคาเริ่ม (บาท) 16,900 เดินทาง  มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุ๊ปคณะ 25-32 ท่าน/คณะ ที่พัก ระดับ 4 ดาว 2 คืน Eaton Hotel หรือเทียบเท่า รถโค้ช บริการด้วยรถโค้ชซึ่งมีขนาดของรถเป็นไปตามจำนวนผู้โดยสาร อาหาร ..

16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่ม (บาท)  18,900.-/ท่าน เดินทาง  มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุ๊ปคณะ 25 – 32 ท่าน/คณะ ที่พัก ระดับ 4 ดาว 2 คืน Eaton Hotel หรือเทียบเท่า รถโค้ช บริการด้วยรถโค้ชซึ่งมีขนาดของรถเป็นไปตามจำนวนผู้โดยสาร อาหาร  อ..

18,900 บาท

แพคเกจ THE LANGHAM HOTEL Hong Kong 3วัน 2คืน

แพคเกจ THE LANGHAM HOTEL Hong Kong 3วัน 2คืน

แพคเกจ  THE LANGHAM HOTEL Hong Kong 3วัน 2คืน ราคา (บาท)   14,900/ท่าน เดินทาง  12-14 ก.ค. 2562 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก THE LANGHAM HOTEL HONG KONG  2 คืน รถ บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส **สนามบิน-โรงแรม -สนามบิน** อาหาร  –&n..

14,900 บาท

แพคเกจ THE LANGHAM HOTEL Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจ THE LANGHAM HOTEL Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจ  THE LANGHAM HOTEL Hong Kong 3วัน 2คืน ราคา (บาท)   23,900/ท่าน เดินทาง  26-28 กรกฎาคม 2562 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก THE LANGHAM HOTEL HONG KONG  2 คืน รถ บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส **สนามบิน-โรงแรม -สนามบิน** อาหาร อาหารเช้าแบบ..

23,900 บาท

แพคเกจ THE LANGHAM HOTEL Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจ THE LANGHAM HOTEL Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

  เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี (ไม่มีเตียง) ทารก 0-2 ปี พักเดี่ยว 15 – 17 เมษายน 2562 26,900 18,900 5,000 8,000 19 – 21 เมษายน 2562 26,900   18,900   5,000   8,000   &nb..

26,900 บาท

แพคเกจ THE PENINSULA 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์

แพคเกจ THE PENINSULA 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์

  แพ็คเกจ   THE PENINSULA 3วัน 2คืน ชั้นประหยัดราคา (บาท)   18,900/ท่าน เดินทาง  14-16 , 20 – 22 ก.ค. 2562 EMIRATES AIRLINE (EK) เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก THE PENINSULA HONG KONG 2 คืน รถรับ-ส่ง บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) อาหาร ไม่มี  ..

18,900 บาท

แพคเกจ The Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจ The Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

   แพคเกจ The Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน ชั้นธุรกิจราคา (บาท) 35,900/ท่าน เดินทาง  14-16 กรกฏาคม 2562 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE, แพคเกจเดินทาง 2ท่านขึ้นไป ที่พัก THE PENINSULA HONG KONG  2คืน รถ รับจากสนามบินด้วย Rolls Royce หรือ Mercedes Benz S class / จากโรงแรมกลับสนามบินด้วยรถ  Alph..

36,900 บาท

แพคเกจThe Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจThe Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

  โปรแกรม แพคเกจ The Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น (บาท)   36,900 เดินทาง   27 – 29 ก.ค. 62 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2ท่านขึ้นไป ที่พัก THE PENINSULA HONG KONG  2คืน รถ รับจากสนามบินด้วย Rolls Royce หรือ Mercedes Benz S class ..

36,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Cordis Hotel 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

แพคเกจทัวร์ Cordis Hotel 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

  โปรแกรม แพ็คเกจ  Cordis Hotel 3วัน 2คืน ชั้นประหยัดราคาเริ่มต้น (บาท)   13,900/ท่าน เดินทาง 19-21 กรกฏาคม 62 EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก   CORDIS HOTEL  2 คืน รถรับ-ส่ง   บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน อาหาร   &nb..

13,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Cordis Hotel 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

แพคเกจทัวร์ Cordis Hotel 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

  โปรแกรม แพ็คเกจ  Cordis Hotel 3วัน 2คืน ชั้นประหยัดราคาเริ่มต้น (บาท)   12,900/ท่าน เดินทาง    มิถุนายน –กรกฏาคม 62 EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก   CORDIS HOTEL  2 คืน รถรับ-ส่ง   บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน อาหาร ..

12,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Cordis Hotel Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ Cordis Hotel Business Class 3วัน 2คืน

    แพ็คเกจ  Cordis Hotel 3วัน 2คืน ราคา (บาท)    21,900/ท่าน เดินทาง  28-30 กรกฎาคม 2562 EMIRATES AIRLINE (EK) เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก CORDIS HOTEL  2 คืน รถรับ-ส่ง บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) อาหาร อาหารเช้า 1 มื้อที่โรงแรม ..

21,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Eaton Hotel  พาแม่เที่ยว 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ Eaton Hotel พาแม่เที่ยว 3วัน 2คืน

  โปรแกรม แพ็คเกจ  Eaton Hotel 3วัน 2คืน ชั้นประหยัดราคา (บาท)    13,900/ท่าน เดินทาง  10-12  สิงหาคม 2562 EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก    EATON HOTEL  2 คืน รถรับ-ส่ง    บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน อาหาร ..

13,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Eaton Hotel 3วัน2คืน บิน Emirates

แพคเกจทัวร์ Eaton Hotel 3วัน2คืน บิน Emirates

    โปรแกรม แพ็คเกจ  Eaton Hotel 3วัน 2คืน ชั้นประหยัดราคาเริ่มต้น (บาท)   15,900/ท่าน เดินทาง 27-29 กรกฎาคม 2562 EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก EATON HOTEL  2 คืน รถรับ-ส่ง บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน พิเศษ !! เดินทาง 5 ท่าน อัพเกรดรถรับส่ง Alphard ..

15,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Unseen HK  Tsz Shan พัก Cordis Hotel 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ Unseen HK Tsz Shan พัก Cordis Hotel 3วัน 2คืน

      แพคเกจทัวร์ Unseen HK  Tsz Shan / Cordis Hotel 3วัน 2คืน ราคา (บาท)   14,900/ท่าน เดินทาง  13-15 ก.ค. 62 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE กรุ๊ปจำนวน 25 ท่านเท่านั้น ที่พัก Cordis  Hotel 2 คืน รถ รถบัสตามขนาดของกรุ๊ป อาหาร อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโร..

14,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3วัน 2คืน

แพคเกจฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3วัน 2คืน

โปรแกรม แพคเกจ The Peninsula Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น (บาท) 35,900 ที่พัก   THE PENINSULA HONG KONG  2คืน รถ   รับจากสนามบินด้วย Rolls Royce or Mercedes benz S class จากโรงแรงกลับสนามบินด้วย Private Alphard อาหาร    อาหารเช้าในโรงแรม 2 มื้อ/  Afternoon Tea 1 มื้อ    เอมิเรต..

35,900 บาท

แพ็คเกจ THE PENINSULA 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์ ชั้นธุรกิจ

แพ็คเกจ THE PENINSULA 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์ ชั้นธุรกิจ

     แพ็คเกจ   THE PENINSULA 3วัน 2คืน ชั้นธุรกิจราคา (บาท) 33,900/ท่าน เดินทาง  28-30 มิถุนายน 2562 EMIRATES AIRLINE (EK) เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก THE PENINSULA HONG KONG 2 คืน รถรับ-ส่ง รถรับจากสนามบินด้วย Rolls Royce or Mercedes benz S class จากโรงแรมกลับสนามบินด้วย Private Alphard ..

33,900 บาท

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง พัก EATON HOTEL 3วัน 2คืน

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง พัก EATON HOTEL 3วัน 2คืน

  โปรแกรม แพ็คเกจ  Eaton Hotel 3วัน 2คืน ชั้นประหยัดราคาเริ่มต้น (บาท)   10,900/ท่าน   เดินทาง      มิถุนายน –กรกฏาคม 62  EMIRATES AIRLINE หรือ   แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พัก EATON HOTEL  2 คืน รถรับ-ส่ง บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ..

10,999 บาท

ทัวร์ Portugal Spain 8

ทัวร์ Portugal Spain 8

ชม 5 มรดกโลก โทเลโด เซโกเวีย ซาลามังก้า ซินทรา และมหาวิหารแอวูร่า พิเศษ!! ชมระบำฟาเมงโก ..

49,900 บาท

ทัวร์อิตาลีเหนือ7วัน4คืน

ทัวร์อิตาลีเหนือ7วัน4คืน

HIGHLIGHT มิลาน - เวโรนา - เวนิสเวนิส - โบโลญญา - OUT LET - ปราโต ปราโต - เซียนา - ปิซ่า – ปิซ่า - ลาสเปเซีย - พอร์ตโตฟิโน - เจนัว - มิลาน - ดูไบ ..

38,888 บาท

ทัวร์เบลเยี่ยม – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์เบลเยี่ยม – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

HIGHLIGHT บรัสเซล - บรูจน์ - เกนท์ - โคโลญจน์ - ล่องแม่น้ำไรน์ หมู่บ้านกีร์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม – ล่องเรือหลังคากระจก   ..

39,999 บาท

ทัวร์โมโนสเปน 7 วัน

ทัวร์โมโนสเปน 7 วัน

HIGHLIGHT กรุงเทพฯ - ดูไบ - บาเซโลน่า - ถนนลา รัมบลา บาเซโลน่า - ซาราโกซ่า - โทเลโด - มาดริด เซโกเวีย – พระราชวังหลวง - พลาซ่ามายอร์ ..

39,999 บาท

อิตาลีตอนใต้ (เกาะคาปรี) 7วัน EY

อิตาลีตอนใต้ (เกาะคาปรี) 7วัน EY

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์ไลน์ส ประตูทางเข้าที่ 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 20.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY401   วันที่ 2 โรม – กาแซร์ตา – พระราชวังกาแซร์ตา(มรดกโลก) –นาโปลี– ชมเมือง 00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อิมิเรสท์ นำท่านต่อเครื่อง 02.40 น. ออกเดินทางสู่ก..

48,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 24 รายการ จากทั้งหมด 24 รายการ (จำนวน 1 หน้า)

IG ID: cpholidays

มารีวิวอวดกันหน่อย คณะทัวร์ #CollagenKilo สวยมากจิงๆ เริ่ดจร้าา ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน (TG) เดินทาง 16-25 มิถุนายน 62 ❄💕 #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์  #tour #cpholidays #europe
🙏ขอบพระคุณกรุ๊ป Collagen KiLo go east Europe ที่วางใจให้เราจัดกรุ๊ปทุกๆทริปรอบนี้ไปไปยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 🥰🥰เที่ยวให้สนุกนะคะ #ซีพีฮอลิเดย์ #toureurope#incentivegroup#collagenkilo
#โปรวันหยุดเดือนกรกฎาคม จัดไปเลยจร้า 
#แรงกว่านี้มีอีกมั๊ย 
#โปรเพนนินซูล่า 18,900/ท่าน พักห้อง 2ท่าน
-ตั๋วชั้นประหยัด Emirates -ห้องพัก 2 คืน The Peninsula hongkong
-รถรับส่ง
-ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์ดูแลตลอดการไหว้ แนะนำการไหว้ที่ถูกต้องได้ผล 💯% 🔥จองเลยคะอย่ารอช้าตรงวันหยุดด้วย🔥 ☎️091-4063311 ด่วนๆๆๆ
#peninsulahongkong #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#ช้อปปิ้งฮ่องกง
#วันหยุด28-30กค62 ยังมีโปรบินบิสซิเนส + พัก Cordis 5⭐️เหลืออยู่นะคะ ด่วนๆ10ที่สุดท้าย 🔥จองก่อนหมดราคาดี๊ดีจร้า #ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #cordishk #hongkong #packagetour#emirates #flyemiratesflybetter #businessclass
@morkwan_manver #หมอขวัญแม่นเว่อร์#มูเตลูกับหมอขวัญ
#โปรหนูแรงนะคะ ต้องจองไวๆ 2พีเรียดส่งท้ายเดือน มิย62 เอาใจแฟนๆขาช้อปในราคาสบายๆกระเป๋าแต่ได้พักหรู 5ดาว😍😍
#เพนนินทำไมถูกจังได้นอนห้องเหมือนจองเองมั๊ย 🤣🤣ถึงราคาถูกแต่การบริการและใช้ทุกอย่างในโรงแรมได้ปกติ จะ สปา สระว่ายน้ำ ไม่มีการแบ่งแยก #แค่ว่าไปกับซีพีดีลดีๆเรามีให้ตลอดคะ 🥰👌 สนใจรีบแอดมานะคะ @cpholidays คะ
#เที่ยวฮ่องกงกับซีพีฮอลิเดย์#ราคาคุ้มเวอร์#ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #peninsulahongkong
🔥🇭🇰✈️ไปช้อปปิ้งฮ่องกงลดทั้งเกาะกันดีกว่า 🇭🇰👞👢👗👔🥼อยากได้ของดีไม่ใช่แบบเหลือเลืกต้องไปตั้ง 15มิยนะคะ 
#นำเสนอแพคเกจสุดคุ้มราคาสบายกระเป๋าแถมได้พักดีแบบ5⭐️เลยจ๊ะ พักใจกลางแหล่งช้อป @langhamhk จองภายใน 31พค ลดไปอีกห้องละ 1000บาท 😍😍😍โทรด่วนๆๆๆ 091-4063311/081-8041230 #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #hongkong#packagetour#hongkong#ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #hotdeal #luxuryhotel
🔥Super Deal🔥จองด่วนๆคะ 02-3205588 #cpholidays #peninsulahongkong #hongkong#ซีพีฮอลิเดย์ #hotdeal
Rosewood Hongkong coming soon! ⚡️พรุ่งนี้เตรียมจองใครพร้อมเดินทาง 28-30มิ.ย62 Emirates business class✈️
🔥เตรียมพบราคาพิเศษ 5ห้องแรกได้เลย 📌ปักหมุดไว้เลยคะ @cpholidays ชื่อนี้มีแต่โปรดีๆไว้รอท่าน #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #emirates #flybetter #rosewoodhongkong #hongkong #packagetour
🙏🥰ขออนุญาตเชิญเป็นพรีเซ็นเตอร์ประจำ @cpholidays เลยนะคะ 😆😆ขอบพระคุณคุณไชยวัฒน์และครอบครัว พี่พร น้องบาส @cpholidays อยากไปใหนคิดถึงเราที่แรกไปลอนดอน 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ยังไม่ทันกลับจอง 🇭🇰ต่อเลยจร้ารอบนี้พี่พรขอไปเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ Rolls Royce ต้องคอนเฟิร์มนะคะ น่ารักแบบนี้ @cpholidays จัดให้คร๊า 
ไปแพคเกจสุดหรู @peninsulahongkong ต้องกับเรานะคะราคาและคุณภาพจัดให้สมควรมหรูหราของโรงแรมระดับตำนานของฮ่องกง 
#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #peninsulahongkong #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์
🔥แพคเกจราคาสุดพิเศษ เพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะ🔥
✨ให้ลูกค้าของเราได้ บินดี นอนดี แถมฟรี 2ต่อ 
1. ฟรี‼ พาไหว้พระวัดดังพร้อมไกด์แนะนำ
2. ฟรี‼ คูปองอาหาร มูลค่า 50 HKD 
ทั้งหมด 💥💥เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท 💥💥 ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
พิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จองด่วนๆจ้า

สนใจ..สอบถามข้อมูลกับเราได้เลยคะ
☎ โทร 091-406-3311, 02-320-5588
Cr:Thairath จองทัวร์กันด่วนๆนะจร้า มีแพคเกจเพนิน 1-3มิย62 โปร19,900ยังว่าง 11ที่นะจ๊ะ 
02-3205588 ด่วนๆจร้า
ฮ่องกง พัก5ดาว ราคาไม่แรง มีอยู่จริงจ้าาา. 💥💥เริ่มต้นเพียง 12,900​บาท 💥💥 ✨แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 👍บินดี นอนดี มีพาเที่ยว City Tour ไหว้พระ 3 วัดดัง 👍ชมและช้อปของขลังในโรงงานต้นกำเนิด ✅ราคารวมตั๋วเครื่องบิน EMIRATES
✅แพคนี้ยังมีห้องพักที่ Cordis Hotel ให้ไปนอนสบายๆ ✅บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*รับ-ส่ง
✅พาเที่ยวแบบสุด Exclusive ไหว้พระ 3 วัดดัง 🙏เริ่มจากวัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ เก่าแก่ดั้งเดิมของฮ่องกง ขอโชคขอลาภ, 🙏ต่อด้วยขอลูก ขอหลาน สุขภาพ ร่ำรวย ด้วยการไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลสเบย์ 🙏ตบท้ายด้วยเสริมดวง เสริมโชค ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่วัดกังหัน ไกด์นำทำพิธีอย่างถูกต้อง 📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ISVyBc

สนใจ..สอบถามข้อมูล
☎ โทร 02-320-5588
C.P.ใจดีไม่มีหยุด... มอบส่วนกันลดอีกแล้วววว
ให้ลูกค้าได้เดินทางแบบสบายๆ ถึง2ต่อ

ต่อที่1
-บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ​
-พักโรงแรม 5ดาว​ Cordis Hotel
-อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
-บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ต่อที่2
-จองและชำระก่อน​31 พ.ค.​ลดทันที
-ห้องพักล่ะ​ ​1,000บาท​ ว้าวๆๆ ✨ยังไม่หมด... ยิ่งไปกว่านั้น..
นำท่านไหว้พระขอพรพร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
-วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
-แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
กำหนดเดินทางวันที่​ 28-30  กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 21, 900บาท/ท่าน

โปรแรงแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด

สนใจ.. สอบถาม
☎ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
🔥ห้ามพลาด.. กับแพคเกจ ทานมิชิลิน 3D2N ✨พิเศษสุดๆ กับ อาหารระดับ Michilin Star ✨ณ ร้าน  Yat Tung Heen 📍บินสายการบิน Emirates ชั้นประหยัด
📍พักโรงแรม 4ดาว Eaton Hotel 📍อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
📍บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ✈กำหนดเดินทางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 15,900 บาท/ท่าน ✨ยิ่งไปกว่านั้น พลาดไม่ได้เมื่อมาฮ่องกง
✨พาท่านไหว้พระวัดดัง พร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
💎แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 🎊สนใจสอบถาม​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
ใครบอกว่าพัก​5ดาวจะต้องแพงเสมอไป
เฉพาะ​เราเท่านั้นที่ทำเพื่อลูกค้าได้​ พัก​The Peninsula Hotel ราคาไม่ถึง2หมื่น
⚠️เด็ดกว่านั้น .. ลดเพิ่มทันที ห้องล่ะ 1,000บาท ✈กำหนดเดินทางวันที่ 01-03 มิ.ย 62
💰ราคาเพียง 19,900บาท เท่านั้น✨

ความพิเศษที่ท่านจะได้รับ
-พักโรงแรม​ The Peninsula Hotel -บินชั้นประหยัด สายการบิน Emirates -อาหารเช้าแบบติ่มซำรสเริศ
-อิสระช็อปปิ้งสุดฟิน ใกล้แหล่งช็อปสุดๆ
-ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์
-วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ -เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัส์เบย์
-ชมร้านฮ่องกงจิวเวอรี่ชื่อดัง

สนใจโทร​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
แพคเกจนี้.. ไม่ได้มีมาบ่อยๆ​ เราคัดพิเศษเฉพาะคุณ

ให้ท่านได้สัมผัสกับ​ โรงแรม​ 5ดาว​ สุดหรู
The​ Mira Hotel รับประกันความหรู อยู่สบาย ✈กำหนดเดินทางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 22,900 บาท/ท่าน -บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ
-พักโรงแรม 5ดาว​Thr Mira​ Hotel
-อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
-บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
-ใกล้แหล่งช็อปปิ้งสุดๆ ☑️ยิ่งไปกว่านั้น.. นำท่านไหว้พระขอพรพร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
-วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
-แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
สนใจโทร​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
แพคเกจฮ่องกง​ 3วัน2คืน🎊 รีบจองรับความพิเศษสุดๆ 👇ความพิเศษที่ท่านจะได้รับ, 👇
-พักThe Langham Hotel ระดับ 5ดาว -บิน Business Class Emirates
-รถบัสรับส่งสนามบิน-โรงแรม
-อาหารเช้า ณ โรงแรม 1มื้อ
-ซิตี้ทัวร์ไหว้พระพร้อมไกด์
✅ วัดเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ ✅ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ✅ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ 🆗เดินทางวันที่ 28-30 มิ.ย. 2562
💰ราคาเพียง 22,900บาท

รีบจอง​ ช้าหมด​ อดไปกับแพคเกจดีๆอย่างนี้ สนใจโทร​02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
🔥พิเศษ.. เฉพาะลูกค้าของเรา​ รับส่วนลด​ทันที☑️ สำหรับท่านที่จองแพคเกจ​ฮ่องกง​ 3วัน2คืน​ กับเรา
*จองและชำระ​ก่อน​ 31พ.ค.​62
ลดทันที​ ห้องล่ะ​1,000บาท ✈กำหนดเดินทางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 23,900 บาท/ท่าน 📍บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ
📍พักโรงแรม 5ดาว​The​Langham Hotel 📍อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
📍บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ✨ยิ่งไปกว่านั้น ถึงฮ่องกงห้ามพลาดการไหว้พระขอพร
✨พาท่านไหว้พระวัดดัง พร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
💎แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
สนใจสอบถาม​02-320-5588
🎪สาวกดิสนีย์แลนด์..ห้ามพลาด🎪
แพคเกจพักโรงแรมธีมดิสนีย์ 3วัน 2คืน ✈บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
🚌รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
🎡บัตรเข้าสวนสนุก 1วันเต็ม
🏩ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กับ 3โรงแรมให้ท่านเลือก ❤Disney’s Hollywood Hotel
💙Disney Explorers Lodge
💛Hong Kong Disneyland Hotel ✨สนุกกันแล้ว..เราก็มีพาไหว้พระ
✅ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์ให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ 🙏เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์
💎ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ คลิ๊กดูโปรแกรม http://bit.ly/2Vq0pkJ

กำหนดเดินทาง 
วันที่ 27-29 ก.ค.62 เริ่มต้น 25,900บาท
วันที่ 28-30 ก.ค.62 เริ่มต้น 23,900บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​02-320-5588
FB Chat
Top