ติดตามเรา

Finn Air

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA 12 DAYS สายการบินฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA 12 DAYS สายการบินฟินน์แอร์

วันแรก       กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น  (ไทย-ฟินแลนด์-เดนมาร์ก) 06.00น.    พร้อมกัน ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน 08.55 น.   ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 142 สายการบินฟินน์แอร์ 15.15 น.   เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง ..

132,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top