ติดตามเรา

Thai Lion Air

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์พม่า Super Shock!! ไหว้พระวัดดัง 1 วัน

ทัวร์พม่า Super Shock!! ไหว้พระวัดดัง 1 วัน

โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์ กำหนดการ    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ     เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์(SL) 05.30น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3เคาท์เตอร์สายการบินไลออนแอร์  ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 08.20น.      &n..

4,999 บาท

ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม เต็มอิ่ม 4วัน

ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม เต็มอิ่ม 4วัน

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์   วันแรก           กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา                      ä (-/กลางวัน/เย็น)                           &..

12,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING VIETNAM HAN-SAPA-FANSIPAN

ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING VIETNAM HAN-SAPA-FANSIPAN

รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 04.30 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 07.10 น.         ..

11,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย ซาปา

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย ซาปา

รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา 04.30 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 07.10 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 09.05 น.  &..

9,500 บาท

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM 4D

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM 4D

รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 04.30 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 07.10 น.         ..

10,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM HAN-HAL-NIN  4 DAY

ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM HAN-HAL-NIN 4 DAY

รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน  07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 09.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เที่ยง&nbs..

10,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง sun world  มีนาคม-ตุลาคม 61

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง sun world มีนาคม-ตุลาคม 61

รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง 04.30 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 07.10 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 09..

9,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติ classic vietnam

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติ classic vietnam

รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง   04.30 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 07.10 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธย..

8,555 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน บินไทไลอ้อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน บินไทไลอ้อน

วันแรก         กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง (-/กลางวัน/เย็น) 05.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 07.40 น.          ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเ..

9,900 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4วัน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4วัน บินแอร์เอเชีย

วันแรก         กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 04.30 น.        พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ) 07.00 น.          ออกเดินทาง..

11,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ชะนี มีแรง 4 วัน 3 คืน MAY - DEC 18

ทัวร์ไต้หวัน ชะนี มีแรง 4 วัน 3 คืน MAY - DEC 18

เดินทางตลอดเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561          วันแรก         กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต 06.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8  สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน 08.30 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงไ..

23,333 บาท

ทัวร์ซินจ่าว เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์

ทัวร์ซินจ่าว เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์.   วันแรก           กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ä ( -/กลางวัน/เย็น) 05.00 น.         พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 07.40 น.     &nbs..

11,900 บาท

ทัวร์ซินจ่าว เวียดนามไปครั้งเดียวเที่ยวให้ครบ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง

ทัวร์ซินจ่าว เวียดนามไปครั้งเดียวเที่ยวให้ครบ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร์   วันแรก           กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  ä ( - /กลางวัน/เย็น) 05.00น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 07.40น.    &n..

13,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ flow singapore plus

ทัวร์สิงคโปร์ flow singapore plus

FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS โดยสายการบิน (SL) ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)   วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D) 05.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสา..

8,888 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT

บินเย็นๆ – กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option  4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101)      HIGHLIGHT ของรายการ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ..

12,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3D (SL)

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3D (SL)

SINGAPORE SO SHIOK!! By Thai Lion Air (SL) >_<  HIGHLIGHT ของรายการ ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ ..

9,999 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 16 รายการ จากทั้งหมด 16 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top