กระเช้านองปิง 360

 

 

กระเช้านองปิง 360 องศา ประกาศระงับให้บริการ เพื่อซ่อมบำรุงเปลี่ยนสวยเคเบิล คาดว่าจะเริ่มต้นเดือนมกราคม 2017 เสร็จต้นเดือน มิถุนายน ในระหว่างนี้ นองปิงวิลเลจ ยังเปิดตามปกติ ดูเพิ่มเติม 

 


กระเช้านองปิง 360 มีตารางการปิดปรับปรุงระบบ ดังนี้

 


กรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุงจะมีการพาลูกค้าขึ้นรถโค้ช เพื่อไปสักการะพระใหญ่ลันเตาและชมหมู่บ้านวัฒนธรรมแทน
แล้วคืนส่วนต่างของค่ากระเช้าให้ลูกค้า


กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัท โทรศัพท์ : 02-320-5588 สายด่วน : 091-465-9665, 084-645-4659
หรือ Line ID: @cpholidays

สอบถามโปรแกรมทัวร์ผ่าน Lineat Application


FB Chat
Top