ติดตามเรา

Nokscoot

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์Easy Pink Blossom In Taiwan

ทัวร์Easy Pink Blossom In Taiwan

    อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว 24-28 ม.ค. 17,999.- 5,900.- 31 ม.ค. -04 ก.พ. 17,999.- 5,900.- 09-13 ก.พ. 16,999.- 5,900.- 13-17 ก.พ.(วันตรุษจีน) 20,999.- 8,900.- ..

16,999 บาท

ทัวร์EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN

ทัวร์EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN

  อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยว ราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็ก 26-31 ม.ค. 61 19,999.- 6,900.- 05-10 ก.พ. 60 19,999.- 6,900.- 19 – 24 มี.ค. 60 18,999.- 6,900.- ราคาอื่น..

18,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน XW-T24

ทัวร์ไต้หวัน XW-T24

TAIWAN TAIPEI  KAOSHIUNG ไทเป เกาสง ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา เกาสง วัดโฝกวังซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ศูนย์ศิลปโกดัง ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ช็อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ลุ่ยฟ่งไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เกาสง 1คืน&nbs..

17,888 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 3 รายการ จากทั้งหมด 3 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
Top