ติดตามเรา

Vietnam Airlines

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์เจาะลึกเวียดนาม เหนือจรดใต้ 7วัน 6คืน

ทัวร์เจาะลึกเวียดนาม เหนือจรดใต้ 7วัน 6คืน

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561           กรุงเทพฯ – ฮานอย - อ่าวอาลองเบย์ 09.00 น.            ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 11.55 น.            เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยส..

28,900 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
Top