แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (SQ) บิน Economy Class

  • แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (SQ) บิน Economy Class
  • ถ่ายรูปเช็คอินที่ Merlion Park
  • ชมวิว Marina Bay Sands
  • เที่ยวย่านไชน่าทาวน์ China Town , Little India
  • พัก Mandarin Orchard HOTEL
กำหนดเดินทาง:  มกราคม-มิถุนายน 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  สิงคโปร์
รหัสทัวร์:  ECO_SINGAPORE_3D2N_2020
สถานะทัวร์: 30

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

07.30 น.     ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอิน

09.40 น.     ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ973

13.05 น.    ถึงสนามบิน ชางฮี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าที่สายพานไหนเรียบร้อยแล้วให้เดินออกตรงประตูนั้นเลย สังเกตป้าย CP.HOLIDAYS บนหน้าอกเสื้อพนังงานขับรถจะคอยยืนต้อนรับท่านอยู่ (คนขับรถจะทราบว่าลูกค้านั่งสายการบินอะไร ออกประตูไหน ไม่ต้องกังวลนะคะ) นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้   (1-3 ท่าน Seat In Coach / 4 ท่าน อัพเกรด Private Van) รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wi-fi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตา

รถรับส่งมี 2 แบบ

1. แบบจอยน์บัสที่รวมกับท่านอื่นสำหรับเดินทาง 2ท่านจะเดินทางเข้าโรงแรมแบบรถจอยน์บัส

2. รถตู้ส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปของท่าน สำหรับท่านที่เดินทาง 3 ท่านขึ้นไปจะอัพเกรดเป็นรถตู้ Commuter

                                                                                                                                                             ที่พัก Mandarin Orchard Hotel ห้องพักแบบ  Deluxe Room

                                                                                                                                                                             www.mandarin-orchard.bestsingaporehotels.net/en/

วันที่สอง   ซันเทค ซิตี้ – น้ำพุแห่งโชคลาภ – เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ลิตเติ้ล อินเดีย – เมาท์เฟเบอร์ - ร้านของฝากที่ระลึก

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม  ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน ) สำหรับสิงคโปร์จะเป็นไกด์อังกฤษนะคะ 

นำทุกท่านนั่งผ่านชม Suntec City และ Fountain Of Wealth ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดย Fountain Of Wealth จะตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มอาคาร Suntec City โดยกลุ่มอาคารที่ตั้งจะมีลักษณะเป็น 5 ตึก ตั้งเรียงกันคล้ายฝ่ามือ ถูกสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักของฮวงจุ้ยล้วนๆ ได้ถูกสร้างโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่ได้รับการเชื้อเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์ จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อทำเป็นห้างช็อปปิ้งมอลล์และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในส่วนของ   Fountain Of Wealth มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงของน้ำพุอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Padang  ชมทิวทัศน์แม่น้ำสิงคโปร์และชมถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ Merlion Park  ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำสิงคโปร์ ฝั่งตรงข้ามเป็นวิว Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใคร เห็น จะถูกขนามนามว่าตึกทุเรียน  วิวบริเวณสิงคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงจากระดับพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 42 ชั้น, วิวด้านข้าง Marina Bay Sands มาริน่า เบย์ แซนด์ เป็นโรงแรมระดับหกดาวที่มีรูปทรงเป็นตึกสามตึกด้านบนของตึกเป็นเรือสำหรับชมวิว นำท่านเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ China Town แหล่งชุมชนของชาวจีนในสิงคโปร์ ซึ่งมีวัดศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ ทั้งวัดจีนและวันแขก วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Thian Hock keng Temple วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง (Tan Tock Seng) วัดเทียนฮกเก๋งเป็นวัด จีนที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์วัดเทียนฮกเก๋งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu) หรือเจ้าแม่ทับทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) เล่ากันว่า ชาวจีนอพยพในยุคแรก ๆ เคยมาทำพิธีไหว้เพื่อขอบคุณองค์เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาเดินทางฝ่าคลื่นลมอันบ้าคลั่งในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ได้เวลานำท่านผ่านชมย่าน  Little India ย่านฮิตที่มีสี่สันแห่งวัฒนธรรมของขาวอินเดีย โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในไสตล์โคโรเนีลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแหลกตายิ่ง ทั้งถนนคนเดินช้อปปิ้ง วัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดู แวะจุดท่องเที่ยวบนยอดเขา Mount Faber  แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า Telok Blangka Hill และได้เปลี่ยนมาเป็น  Mount Faber ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก หลังจากจบซิตี้ทัวร์แล้วรถจะนำท่านกลับโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย (*หมายเหตุ ไกด์พาเที่ยวเป็นไกด์พูดภาษาอังกฤษ)

                                                                                                                                                       ที่พัก Mandarin Orchard Hotel ห้องพักแบบ  Deluxe Room

                                                                                                                                                                        www.mandarin-orchard.bestsingaporehotels.net/en/

                                                                                                                                       

วันที่สาม      อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง Singapore—A shopper’s heaven  ถนนออร์ชาร์ดย่านช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาดและต่างหลงใหลได้ปลื้มกับสินค้าแบรนด์ดังจากนานาประเทศ และแบรนด์ดั้งเดิมของสิงคโปร์ที่เรียงรายให้เลือกสรร รับรองว่าคุณต้องไม่ผิดหวังกับสินค้าผลงานของนักออกแบบสิงคโปร์หน้าใหม่ๆและดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับสากล อาทิเช่นห้าง ION Orchard ห้างสรรพสินค้าแนวหน้าที่รวมร้านค้ากว่า 300 ร้านและแบรนด์ดัง ถัดมาจากห้าง ION จะเป็นห้างที่คนไทยต้องรู้จักกันดี TAKASHIMAYA แหล่งรวมสินค้ามากมายเอาใจเด็กๆหรือเราจะเดินข้ามถนนไปฝั่งห้าง Paragon อีกหนึ่งหนึ่งห้างที่เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์และของใช้ต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน        

หากท่านยังไม่จุใจจะเลือกนั่ง TAXI ไปที่ The Shoppest at Marina Bay Sand อีกหนึ่งสวรรค์ของนักช้อปปิ้งมีทุกสิ่งให้ท่านได้เลือก ละลานตากับคอลเลคชั่นแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย

ให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่และเมื่อถึงเวลานัดหมายรถจะมารับท่านล๊อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินหรือช้อปปิ้งส่งท้ายกันที่สนามบิน Changi City Point ก่อนขึ้นเครื่องกลับ                                                ไทยแวะไปช้อปสนุกๆก่อนกลับได้อีกที่นะคะ

17.10 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982

18.45 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

*************************************************************************************

อัตราค่าบริการ คิดจากราคาตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ต้องมีผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไปในแต่ละกรุ๊ป

***ราคานี้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป***

เดินทางตั้งแต่ ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563

 

 

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปีพักรวมกับผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

05 – 07 ธ.ค. 62

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

20 – 22 ธ.ค. 62

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63

24,900

24,900

23,900

20,900

14,000

17 – 19 ม.ค. 63

14,900

14,900

13,900

11,900

8,000

08 – 10 ก.พ. 63

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

21 – 23 ก.พ. 63

14,900

14,900

13,900

11,900

8,000

06 – 08 มี.ค. 63

14,900

14,900

13,900

11,900

8,000

20 – 22 มี.ค. 63

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

27 – 29 มี.ค. 63

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

04 – 06 เม.ย. 63

16,900

16,900

15,900

12,900

8,000

10 – 12 เม.ย. 63

19,900

19,900

18,900

14,900

10,000

11 – 13 เม.ย. 63

20,900

20,900

19,900

14,900

10,000

12 – 14 เม.ย. 63

20,900

20,900

19,900

14,900

10,000

14 – 16 เม.ย. 63

18,900

18,900

17,900

13,900

10,000

17 – 19 เม.ย. 63

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

24 – 26 เม.ย. 63

14,900

14,900

13,900

11,900

8,000

01 – 03 พ.ค. 63

15,900

15,900

14,900

11,900

8,000

22 – 24 พ.ค. 63

14,900

14,900

13,900

11,900

8,000

19 – 21 มิ.ย. 63

14,900

14,900

13,900

11,900

8,000

 

*ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อย่างเช่น ค่าภาษีสนามบินและค่า Tax สนามบิน

อัตราค่าแพคเกจดังกล่าวรวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและสิงคโปร์ (น้ำหนักสัมภาระ 40 kg.)

2.โรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 2  คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน

3.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

4.ซิตี้ทัวร์ ซันเทคซิตี้ , น้ำพุแห่งโชคลาภ , เมอร์ไลอ้อน , ไชน่าทาวน์ , เมาท์เฟเบอร์ , ร้านของฝากที่ระลึก(โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)

5.อาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

อัตราค่าแพคเกจดังกล่าวไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาติเข้าออกประเทศของคนต่างด้าว กรณีลูกค้าไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการจอง เนื่องจากบางสัญชาติอาจต้องใช้วีซ่า

3.ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการต่างๆที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเองจากทางโรงแรม

5.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

6.ค่าทิปไกด์และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์  รวมทั้งหมด 6 Singapore Dollar

7.ค่าประกันการเดินทางไม่มีรวมในราคานี้ หากท่านต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อพนักงานเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

1.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วโปรโมชั่นราคาพิเศษ หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง

2.เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ไปกลับพร้อมกัน ไม่สามารถแยกวันเดินทางกลับได้

3.ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

4.ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้

จุดนัดพบเมื่อท่านเดินทางถึงสิงคโปร์แล้ว

1.หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินชางกีเรียบร้อยแล้ว ให้เดินตามทางออก ท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays

วิธีการจองและเงื่อนไขการชำระเงินของแพคเกจ

เลือกแพคเกจที่ท่านสนใจ หลังจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คสถานะของตั๋วเครื่องบินและโรงแรมตามวันเดินทางที่ท่านเลือก วิธีการติดต่อท่านสามารถแอดไลน์ @cpholidays แล้วแจ้งความประสงค์ของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช็คและคอนเฟิร์มรายละเอียดกับท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง  กรณีต้องการติดต่อผ่านออฟฟิศ เบอร์ติดต่อตามด้านล่าง

1.โทร 02-3205588 ในเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น. สายด่วน 091-4063311

2.ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

3.การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่ท่านได้ติดต่อกับทางพนักงานท่านนั้นๆ กรุณาสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับการจองทุกครั้ง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.กรณีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้าของสายการบิน ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบชดเชยส่วนที่ไม่ได้รับการบริการได้ เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนในการับจองตั๋วเครื่องบิน และไม่ได้รับการชดเชยจากสายการบินแต่อย่างใด

3.ระหว่างการเดินทาง กรณีท่านได้ถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง Immigration ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุนอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน หรือกรณีพิพาทจากเหตุการณ์ด้านการเมือง การสูญสายของทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของทางบริษัทเนื่องจากเราเป็นเพียงตัวแทนในการรับจองบริการต่างๆจากทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหารเท่านั้น

 

 

 

ภาพตัวอย่างห้องพัก

MRT System Map แผนที่รถไฟใต้ดิน

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top