! ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

  • ! ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
  • เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด
  • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
  • โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต
กำหนดเดินทาง:  เมษายน - พฤษภาคม 63
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
ประเทศ :  เกาหลี
รหัสทัวร์:  ZICN05
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top