! ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ! ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)
  • วัดโทไดจิ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
  • ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้
กำหนดเดินทาง:  เมษายน 63
ระยะเวลา :  7 วัน 4 คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น โอซาก้า-นาโงยะ-โตเกียว
รหัสทัวร์:  GQ2KIX-TG011
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top