! ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)

  • ! ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)
  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจำหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – ทะเลสาบซูวะ
  • กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ)
  • วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี้ – อควาซิตี้ – อิออน มอลล์
กำหนดเดินทาง:  26 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 63
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์:  GQ2KIX-XJ004
สถานะทัวร์: 30

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top