! ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

  • ! ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)
  • เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
  • นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
กำหนดเดินทาง:  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  กัมพูชา
รหัสทัวร์:  BT-REP01_FD
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top