! ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

  • ! ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)
  • อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม
  • พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
  • นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
กำหนดเดินทาง:  มกราคม - พฤษภาคม 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  กัมพูชา
รหัสทัวร์:  BT-REP02_FD
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top