ฟรีวีซ่าไทย-จีน 1 มี.ค. เป็นต้นไป เที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่า - CP Holidays

ฟรีวีซ่าไทย-จีน 1 มี.ค. เป็นต้นไป เที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่า

CP Holidays > 108 เรื่องเที่ยว > จีน > ฟรีวีซ่าไทย-จีน 1 มี.ค. เป็นต้นไป เที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่า

มาตรการยกเว้นวีซ่า ระหว่าง ไทยและจีน ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการลงนามอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยระหว่างที่นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน สมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 – 29 มกราคมที่ผ่านมา

การยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย – จีนอย่างถาวร ครั้งนี้ มีผลสำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว สามารถเดินทางไปจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกต่อไป และจะพำนักอยู่ในประเทศจีนได้สูงสุดถึง 30 วัน หรือพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันนั่นเอง

 

เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจนถึงวันเดินทางกลับ เรียกว่าวีซ่าประเภท L หรือวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
  • ตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วรถไฟ ขาออกจากประเทศจีน
  • หลักฐานการจองที่พัก
  • มีเงินสดหรือบัตรเครดิตเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในจีน