เส้นทางลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ - CP Holidays

เส้นทางลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์

CP Holidays > 108 เรื่องเที่ยว > Blog > เส้นทางลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์
กทม

ททท. จัดทำ “เส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)จัดทำ“เส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์”เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดการใช้พลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดสีเขียว 7 ประการ (7 Greens) พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสื่อมวลชน ร่วมเดินทางทดสอบสินค้า (Product Testing) ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ “เส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์” ในรูปแบบท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่มีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ซึ่งมีสินค้าและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีผ่านร้านอาหารริมทาง (Street Food) ย่านเยาวราชที่โด่งดังไปทั่วโลก

“เส้นทางลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์” เริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามยอดที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณเพื่อไปยังสถานีสนามไชย ซึ่งเป็นสถานีที่สวยที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ออกแบบและตกแต่งตามสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ มิวเซียมสยาม ที่ได้รับ ตรามาตรฐาน SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราว   ต่าง ๆ ของสังคมไทย นำเสนอผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์  จากนั้น เดินเท้าไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ มรดกไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมสักการะพระพุทธไสยาสน์แล้วนั่งเรือข้ามฟากจากท่าเตียนไปยัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง เพื่อถวายตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแด่พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และสักการะพระปรางค์โบราณสถานที่สำคัญ แล้วจึงนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีอิสรภาพ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น งดงามตระการตาด้วยรูปหงส์สีทองอร่ามเฉิดฉายบริเวณสถานี โดยมีต้นแบบจากวัดหงส์รัตนารามราชวรมหาวิหาร จากนั้น เดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีวัดมังกร ที่ออกแบบโดยถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีน และชมบรรยากาศ Street Food ย่านเยาวราช รวมทั้งเยี่ยมชมโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น กรุงเทพฯ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หมวดโรงแรม/ที่พัก และ ห้องอาหารจีน เรดโรส ไชนีส เรสเทอรองท์ & แจ๊สเลาน์จ ห้องอาหารสไตล์ Modern Chinese ผสมผสานอาหารจีนหลากหลายสไตล์ ทั้ง กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน เสฉวนที่อยู่คู่ชาวเยาวราชมานานหลายปี และได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หมวดภัตตาคาร/ร้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และผู้คนในพื้นที่ พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ