แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (SQ) บิน Business class

  • แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (SQ) บิน Business class
  • ถ่ายรูปเช็คอินที่ Merlion Park
  • ชมวิว Marina Bay Sands เที่ยวย่านไชน่าทาวน์ China Town , Little India
  • นั่ง Business Class
  • พัก Mandarin Orchard HOTEL
กำหนดเดินทาง:  มกราคม-มิถุนายน 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  สิงคโปร์
รหัสทัวร์:  BC_SINGAPORE_3D2N_2019_2020
สถานะทัวร์: 30

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

07.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ Business Class(SQ) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า-ออกเมืองแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่เล้าจ์ของสายการบินจะรับประทานอาหารหรือนั่งพักผ่อนระหว่างรอขึ้นเครื่องได้ที่ Silver Kris Lounge ชั้น 3 Concourse A

09.40 น.     ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ973 Business Class  บริการเชื่อมต่อ WIFI บนเครื่องได้ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05 น.    ถึงสนามบิน ชางงี (Changi International Airport) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าที่สายพานไหนเรียบร้อยแล้วออกมาบริเวณจุดนัดพบ สังเกตป้าย C.P.Holidays จะมีเจ้าหน้าที่รอรับเพื่อนำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก สำหรับรถรับส่งจะแบบใหนจะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ที่เราซื้อแพคเกจเรียบร้อยแล้ว

รถรับส่งมี 2 แบบ

1.แบบจอยน์บัสที่รวมกับท่านอื่นสำหรับเดินทาง 2ท่านจะเดินทางเข้าโรงแรมแบบรถจอยน์บัส

2..รถตู้ส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปของท่าน สำหรับท่านที่เดินทาง 3 ท่านขึ้นไปจะอัพเกรดเป็นแบบรถตู้ Commuter

 

 

                                                                                                                                            ที่พัก Mandarin Orchard Hotel ห้องพักแบบ  Deluxe Room

                                                                                                                                             www.mandarin-orchard.bestsingaporehotels.net/en/

วันที่สอง   ซันเทค ซิตี้ – น้ำพุแห่งโชคลาภ – เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ลิตเติ้ล อินเดีย – เมาท์เฟเบอร์ - ร้านของฝากที่ระลึก

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม  ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน ) สำหรับสิงคโปร์จะเป็นไกด์อังกฤษนะคะ 

นำทุกท่านนั่งผ่านชม Suntec City และ Fountain Of Wealth ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดย Fountain Of Wealth จะตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มอาคาร Suntec City โดยกลุ่มอาคารที่ตั้งจะมีลักษณะเป็น 5 ตึก ตั้งเรียงกันคล้ายฝ่ามือ ถูกสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักของฮวงจุ้ยล้วนๆ ได้ถูกสร้างโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่ได้รับการเชื้อเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์ จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อทำเป็นห้างช็อปปิ้งมอลล์และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในส่วนของ   Fountain Of Wealth มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงของน้ำพุอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Padang  ชมทิวทัศน์แม่น้ำสิงคโปร์และชมถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ Merlion Park  ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำสิงคโปร์ ฝั่งตรงข้ามเป็นวิว Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใคร เห็น จะถูกขนามนามว่าตึกทุเรียน  วิวบริเวณสิงคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงจากระดับพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 42 ชั้น, วิวด้านข้าง Marina Bay Sands มาริน่า เบย์ แซนด์ เป็นโรงแรมระดับหกดาวที่มีรูปทรงเป็นตึกสามตึกด้านบนของตึกเป็นเรือสำหรับชมวิว นำท่านเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ China Town แหล่งชุมชนของชาวจีนในสิงคโปร์ ซึ่งมีวัดศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ ทั้งวัดจีนและวันแขก วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Thian Hock keng Temple วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง (Tan Tock Seng) วัดเทียนฮกเก๋งเป็นวัด จีนที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์วัดเทียนฮกเก๋งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu) หรือเจ้าแม่ทับทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) เล่ากันว่า ชาวจีนอพยพในยุคแรก ๆ เคยมาทำพิธีไหว้เพื่อขอบคุณองค์เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาเดินทางฝ่าคลื่นลมอันบ้าคลั่งในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ได้เวลานำท่านผ่านชมย่าน  Little India ย่านฮิตที่มีสี่สันแห่งวัฒนธรรมของขาวอินเดีย โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในไสตล์โคโรเนีลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแหลกตายิ่ง ทั้งถนนคนเดินช้อปปิ้ง วัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดู แวะจุดท่องเที่ยวบนยอดเขา Mount Faber  แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า Telok Blangka Hill และได้เปลี่ยนมาเป็น  Mount Faber ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก หลังจากจบซิตี้ทัวร์แล้วรถจะนำท่านกลับโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย (*หมายเหตุ ไกด์พาเที่ยวเป็นไกด์พูดภาษาอังกฤษ)

                                                                                                                                                       ที่พัก Mandarin Orchard Hotel ห้องพักแบบ  Deluxe Room

                                                                                                                                                                        www.mandarin-orchard.bestsingaporehotels.net/en/

                                                                                                                                       

วันที่สาม      อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง Singapore—A shopper’s heaven                                                                                                                                                                                                                                                                    ถนนออร์ชาร์ดย่านช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาดและต่างหลงใหลได้ปลื้มกับสินค้าแบรนด์ดังจากนานาประเทศ และแบรนด์ดั้งเดิมของสิงคโปร์ที่เรียงรายให้เลือกสรร รับรองว่าคุณต้องไม่ผิดหวังกับสินค้าผลงานของนักออกแบบสิงคโปร์หน้าใหม่ๆและดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับสากล อาทิเช่นห้าง ION Orchard ห้างสรรพสินค้าแนวหน้าที่รวมร้านค้ากว่า 300 ร้านและแบรนด์ดัง ถัดมาจากห้าง ION จะเป็นห้างที่คนไทยต้องรู้จักกันดี TAKASHIMAYA แหล่งรวมสินค้ามากมายเอาใจเด็กๆหรือเราจะเดินข้ามถนนไปฝั่งห้าง Paragon อีกหนึ่งหนึ่งห้างที่เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์และของใช้ต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน        

หากท่านยังไม่จุใจจะเลือกนั่ง TAXI ไปที่ The Shoppest at Marina Bay Sand อีกหนึ่งสวรรค์ของนักช้อปปิ้งมีทุกสิ่งให้ท่านได้เลือก ละลานตากับคอลเลคชั่นแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย

ให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่และเมื่อถึงเวลานัดหมายรถจะมารับท่านล๊อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินหรือช้อปปิ้งส่งท้ายกันที่สนามบิน Changi City Point ก่อนขึ้นเครื่องกลับ                                                ไทยแวะไปช้อปสนุกๆก่อนกลับได้อีกที่นะคะ

หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้พักผ่อนและรับประทานอาหารภายในเลาจ์ Silver Kris Lounge Singapore Airlines (Terminal 3)

17.10 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982   Business Class เช่นเดิม (บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม)

18.45 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

*************************************************************************************

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปีพักรวมกับผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

31 ม.ค.-2 ก.พ. 63

เต็มแล้ว

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

14 – 16 ก.พ. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

2123 ก.พ. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

28 ก.พ.-1 มี.ค. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

0608 มี.ค. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

1315 มี.ค. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

2022 มี.ค. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

2123 มี.ค. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

2729 มี.ค. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

2729 มี.ค. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

0305 เม.ย. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

0406 เม.ย. 63

24,900

24,900

23,900

19,900

8,000

0507 เม.ย. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

1012 เม.ย. 63

29,900

29,900

28,900

24,900

10,000

11 – 13 เม.ย. 63

32,900

32,900

31,900

27,900

14,000

12 – 14 เม.ย. 63

32,900

32,900

31,900

27,900

14,000

1315 เม.ย. 63

32,900

32,900

31,900

27,900

14,000

14 – 16 เม.ย. 63

29,900

29,900

28,900

24,900

10,000

17 – 19 เม.ย. 63

24,900

24,900

23,900

19,900

8,000

1820 เม.ย. 63

24,900

24,900

23,900

19,900

8,000

24 – 26 เม.ย. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

2527 เม.ย. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

01 – 03 พ.ค. 63

24,900

24,900

23,900

19,900

8,000

0204 พ.ค. 63

24,900

24,900

23,900

19,900

8,000

0305 พ.ค. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

0406 พ.ค. 63

23,900

23,900

22,900

18,900

8,000

1517 พ.ค. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

22 – 24 พ.ค. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

0507 มิ.ย. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

19 – 21 มิ.ย. 63

22,900

22,900

21,900

17,900

8,000

*ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อย่างเช่น ค่าภาษีสนามบินและค่า Tax สนามบิน

อัตราค่าแพคเกจดังกล่าวรวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและสิงคโปร์ (น้ำหนักสัมภาระ 40 kg.)

2.โรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 2  คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน

3.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

4.ซิตี้ทัวร์ ซันเทคซิตี้ , น้ำพุแห่งโชคลาภ , เมอร์ไลอ้อน , ไชน่าทาวน์ , เมาท์เฟเบอร์ , ร้านของฝากที่ระลึก(โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)

5.อาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

อัตราค่าแพคเกจดังกล่าวไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาติเข้าออกประเทศของคนต่างด้าว กรณีลูกค้าไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการจอง เนื่องจากบางสัญชาติอาจต้องใช้วีซ่า

3.ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการต่างๆที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเองจากทางโรงแรม

5.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

6.ค่าทิปไกด์และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์  รวมทั้งหมด 6 Singapore Dollar

7.ค่าประกันการเดินทางไม่มีรวมในราคานี้ หากท่านต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อพนักงานเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

1.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วโปรโมชั่นราคาพิเศษ หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง

2.เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ไปกลับพร้อมกัน ไม่สามารถแยกวันเดินทางกลับได้

3.ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

4.ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้

จุดนัดพบเมื่อท่านเดินทางถึงสิงคโปร์แล้ว

1.หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินชางกีเรียบร้อยแล้ว ให้เดินตามทางออก ท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays

วิธีการจองและเงื่อนไขการชำระเงินของแพคเกจ

เลือกแพคเกจที่ท่านสนใจ หลังจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คสถานะของตั๋วเครื่องบินและโรงแรมตามวันเดินทางที่ท่านเลือก วิธีการติดต่อท่านสามารถแอดไลน์ @cpholidays แล้วแจ้งความประสงค์ของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช็คและคอนเฟิร์มรายละเอียดกับท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง  กรณีต้องการติดต่อผ่านออฟฟิศ เบอร์ติดต่อตามด้านล่าง

1.โทร 02-3205588 ในเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น. สายด่วน 091-4063311

2.ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

3.การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่ท่านได้ติดต่อกับทางพนักงานท่านนั้นๆ กรุณาสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับการจองทุกครั้ง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.กรณีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้าของสายการบิน ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบชดเชยส่วนที่ไม่ได้รับการบริการได้ เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนในการับจองตั๋วเครื่องบิน และไม่ได้รับการชดเชยจากสายการบินแต่อย่างใด

3.ระหว่างการเดินทาง กรณีท่านได้ถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง Immigration ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุนอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน หรือกรณีพิพาทจากเหตุการณ์ด้านการเมือง การสูญสายของทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของทางบริษัทเนื่องจากเราเป็นเพียงตัวแทนในการรับจองบริการต่างๆจากทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหารเท่านั้น

 

 

 

ภาพตัวอย่างห้องพัก

MRT System Map แผนที่รถไฟใต้ดิน

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top