! ทัวร์เวียดนาม สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

  • ! ทัวร์เวียดนาม สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
  • เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง (VZ940 : 11.10-12.55)
  • เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา
  • พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด
  • พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด - เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว
กำหนดเดินทาง:  มกราคม - มีนาคม 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  เวียดนาม ด่าหลัต
รหัสทัวร์:  GQ1DLI-VZ001
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top