แพคเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน - CP Holidays

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

แพคเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

0
Price
From29,900‎฿
Price
From29,900‎฿
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

5852
3วัน 2คืน
กรุงเทพ
สิงคโปร์

เดินทางอย่างมีระดับ พักผ่อนอย่างมีสไตล์
นั่งบิสิเนสคลาสเที่ยวสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์
แพคเกจ 3วัน 2คืน

Tour Details
  • นั่งบิสิเนสคลาสเที่ยวสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์
  • เดินทางอย่างมีระดับ พักผ่อนอย่างมีสไตล์
  • ซันเทคซิตี้ น้ำพุแห่งโชคลาภ-เมอร์ไลอ้อน-ไชน่าทาวน์-ลิตเติลอินเดีย-เมาท์เฟเบอร์-ร้านของฝากที่ระลึก
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย : Singapore – A shopper’s heaven
Itinerary

วันแรกกรุงเทพฯ-สิงคโปร์

07.30 น. เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ช่อง Business Class
** หลังจากผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่เล้าจ์ของสายการบินได้ ซึ่งมีให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม เลาจ์ชื่อ Silver Kris Lounge อยู่บริเวณ ชั้น 3 Concourse A **
09.40 น. ออกเดินทางสู่สิงค์โปร์ โดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 ชั้นธุรกิจ (บริการอาหารและเครื่องดื่ม ฟรี)

13.05 น. เดินทางถึงสิงคโปร์ สนามบินชางฮี (Changi International Airport)
หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รับกระเป๋า เมื่อออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับ สังเกตุชื่อ C.P.Holidays จะมีเจ้าหน้าที่รอรับเพื่อนำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เช็คอินเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พัก : ตามที่ท่านได้เลือกซื้อในแพคเกจ

วันที่ 2ซันเทคซิตี้ น้ำพุแห่งโชคลาภ-เมอร์ไลอ้อน-ไชน่าทาวน์-ลิตเติลอินเดีย-เมาท์เฟเบอร์-ร้านของฝากที่ระลึก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
ไกด์ท้องถิ่นมารับท่านที่โรงแรม ตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้ตอนรับท่านที่สนามบินในวันแรก ซึ่งไกด์จะพูด
ภาษาอังกฤษ
นำทุกท่านนั่งผ่านชม Suntec City และ Fountain of Wealth ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดย Fountain of Wealth จะตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มอาคาร Suntec City โดยกลุ่มอาคารที่ตั้งจะมีลักษณะเป็นตึก ตั้งเรียงกันคล้ายฝ่ามือ ถูกสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักของฮวงจุ้ย ได้ถูกสร้างโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกงที่ได้รับเชิญจากรัฐบาบสิงคโปร์ จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นห้างช้อปปิ้งมอลล์และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ในส่วนของ Fountain of Wealth มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Padang ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำสิงคโปร์และถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ Merlion Park ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นสิงคโปร์ Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใครเห็นก็จะเรียกกันว่าตึกทุเรียน จากจุดนี้ท่านจะมองเห็นวิวบริเวณสิงคโปร์ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงจากระดับพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 42 ชั้น หรือจะเป็นวิวด้านข้าง Marina Bay Sands เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาวที่มีรูปทรงเป็นตึกสามตึก ด้านบนของตึกเป็นรูปเรือสำหรับชมวิวและสระว่ายน้ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งชุมชนของชาวจีนในสิงคโปร์ซึ่งมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ทั้งวัดจีนและวัดแขก วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Thian Hock Keng Temple วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิเศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต๊อก เส็ง วัดนี้เป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์ หม่าโจ่ว หรือเจ้าแม่ทับทิม เล่ากันว่าชาวจีนอพยพในยุคแรกๆเคยมาทำพิธีไหว้เพื่อขอบคุณองค์เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเข้าเดินทางฝ่าคลื่นลมในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นนำท่างผ่านชมย่าน Little India ย่านฮิตที่มีสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดีย โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโลเนียลถูกนำมาทาสีให้มีสีสันสดใสดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก ทั้งถนนคนเดินช้อปปิ้ง และยังมีวัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดูอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย
นำท่านนั่งรถชมจุดท่องเที่ยวบนยอดเขา Mount Faber แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Telok Blangka Hill จากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็น Mount Faber ในเดือนกรกฏาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตัน ชาร์ล เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ระลึก และหลังจากจบซิตี้ทัวร์แล้ว รถจะนำท่านกลับโรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พัก : ตามที่ท่านได้เลือกซื้อในแพคเกจ

Photos
รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม จนท

ไฟล์ PDF โปรแกรมเดินทาง

16 travellers are considering this tour right now!