! ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

  • ! ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
  • วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ
  • เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ
  • การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
  • ไดเวอร์ซิตี้ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
กำหนดเดินทาง:  มีนาคม - เมษายน 63
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์:  TTN-XJ174
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top